4 hovedfeil du gjør på jobben

Det er grunner til at du kanskje aldri blir forfremmet. Personalsjef Karen Getty sier at det er fire hovedområder hvor ansatte hele tiden gjør feil uten å være klar over det.

«Folk bruker ikke nok tid på å tenke på deres profesjonelle image og hvordan visse handlinger kan undergrave det,» sier hun.

Her er de 4 hovedfeilene:

1. Fokuser på det negative

Karen forklarer at folk bør unngå å fokusere på det som ikke kan gjøres fordi grunnen til at de ble ansatt var for å gjøre livet til sjefen og teamet enklere, ikke gjøre det vanskeligere. Hvis en ansatt hele tiden snakker om hindringene i arbeidet sitt, betyr det at han ikke leter etter løsninger på problemene. Denne negative holdningen hjelper ikke på situasjonen, og en person klarer ikke å være effektiv nok på arbeidsplassen, og påvirker også teamet han jobber med negativt.

2. Undervurdere teamarbeid og samarbeid med kolleger og sjefer

Folk har en tendens til å fokusere på seg selv og tenker ikke mye på hvordan avgjørelsene deres påvirker andre mennesker rundt dem. Ledere fokuserer på sitt eget bidrag til virksomheten og klarer ikke å innse at deres suksess er direkte relatert til teamets suksess. De innser ikke at de trenger å bygge relasjoner av samhold og tillit blant sine kolleger. Hver ansatt har et visst potensial, men det vil ikke være fullt utviklet dersom denne personen ikke samarbeider med sine kolleger.

3. Misbrukt energi

Dessverre er det folk som jobber veldig hardt, men ikke særlig effektivt. De bruker rett og slett ikke tiden sin godt og/eller kaster den bort på sine kolleger og sjefer. Man må være konsekvent i utførelsen av sitt arbeid. Han må kunne bruke energireserven sin klokt. Mangelen på balanse mellom jobb og privatliv fører til utbrenthet og utbrenthet. Derfor bør alle strebe etter en slags balanse i livet sitt. Du må sørge for å bruke tiden din til å gjøre de riktige tingene. Det handler ikke om å ha det travelt hele døgnet, det handler om å være effektiv.

4. Overdreven beskjedenhet og passivitet

Altfor mange ansatte sitter stille, selv når de har meninger, ideer og observasjoner om enkelte saker. I stedet for å dele dem med sjefer og kolleger, forblir de beskjedent stille bare fordi de er redde for å opptre som ledere. Det er ingen vits i å være stille på kontoret, spesielt hvis du har en løsning på et problem. Tenk før du snakker, men gjør det. Presenter dine rasjonelle løsninger og vær forberedt på å krangle.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...