RCA-satsene bør ikke øke etter utløpet av taket, hevder visepresidenten for ASF ansvarlig for forsikring. I fjor steg de med 7 %, selv om de ble begrenset

Innen grensen utløper, vil et instrument også bli tatt i bruk som vil tillate ASF å ta tøffe tiltak for forsikringsselskaper hvis priser er altfor høye sammenlignet med referanserentene, sa tjenestemannen også.

«Dette taket er i sammenheng med en rekke endringer i RCA-loven (i parlamentet – nei). De er til syvende og sist to uavhengige prosesser, men tilfeldighetene gjorde at de fant sted omtrent samtidig. Kort sagt, det forventes ingen vesentlige justeringer i markedet når det gjelder tariffer. Verken opp eller ned,» sa Mititelu.

RCA-ratene økte med 7 % i 2023, selv om de var frosset

ASFs offisielle 2023-rapport viser at RCA-tariffer økte i fjor med 7 %, selv om prisene ble frosset, og dermed bekreftet .

På hele markedet som helhet, 31. desember 2023, var det første årlige RCA-gjennomsnittet rundt 1 219 lei, opp 7 % sammenlignet med 2022, henholdsvis 54 % sammenlignet med 2021.

ASF-rapport om forsikringsmarkedet:

I følge Mititelu har dette to forklaringer: Det opprinnelige rapporteringsgrunnlaget var under det normale nivået, og var de lave prisene som City Insurance og Euroins praktiserte tidligere. Inflasjon kommer i tillegg til disse.

For fysiske personer var det første gjennomsnittet 977 lei, og for fysiske personer er det 1 906 lei.

I følge dokumentet betalte rumenere i fjor 9,3 milliarder lei for kjøp av RCA-poliser.

Prisene vil bli gjort transparente

Institusjonen ønsker å tvinge forsikringsselskapene til å publisere prisene på forsikringene for hvert segment på sine nettsider, med et minimum og et maksimum, for åpenhet.

For øyeblikket er prisene tilpasset hver sjåfør basert på ulykkeshistorikken og bilen de eier. Disse kan kun sees ved å kontakte en forsikringsmegler.

«Disse systemene må til syvende og sist være selvfinansierende slik at nivået på premieinntektene er tilstrekkelig til å dekke skadeutgifter og andre kostnader som megling og administrasjon. Og, som vi har sett siden slutten av september 2023 for en spesifikk forretningsindikator, den kombinerte satsen, har vi en ytelse ved at den er innenfor normale grenser. Det er under 100 %. Noe som betyr at det ikke er noen grunner til vekst», la han til.

Den kombinerte satsen er forholdet mellom erstatningsutbetalinger og forsikringspremieinntekter. I følge ASF-rapporten for 2023 var den samlede raten for RCA-forsikringssegmentet 97,25 %.

Dette viser at forsikringsselskapene ikke selger RCA-poliser med tap.

Transportaktører har imidlertid advart om at det er fare for prisøkninger på 30-40 %, etter taksten.

Noen er priset fem ganger høyere

Mititelu sa at det er tilfeller der noen forsikringsselskaper har priser som er fem ganger høyere enn andre konkurrenter eller sammenlignet med referanserentene publisert av ASF.

«Dette er klare tilfeller av markedsforseelse,» siktet tjenestemannen.

Og for å forhindre dette vil ASF komme med et spesifikt verktøy: en veiledning for beste praksis. Det vil tillate institusjonen å komme med en rekke anbefalinger til selskaper, og dersom disse ikke respekteres, vil ASF kunne be om forklaringer angående tariffene.

«Når disse forklaringene er objektive, kan de aksepteres. Det kan være en ekstrem situasjon, en rasjonell forklaring. Men hvis de ikke er rimelige forklaringer, har vi muligheten til å gjøre den anbefalingen om til et tiltak. Det vil si at det går fra anbefalingsstadiet til et krav», advarer Mititelu.

Anbefaling blir til krav

«For det som faktisk kan fastslås i en slik situasjon er at måten produktet administreres på, måten selskapets beslutninger tas på, ikke blir utført normalt. Da har vi mulighet til å gripe inn i det øvrige regelverket knyttet til forvaltningen av forsikringsprodukter og styringsmåten for selskapet med noen krav til reanalysen, reverifiseringen på et bestemt segment som har vist seg å ha et avvik fra resten av markedet på et uforklarlig nivå», påpeker visepresidenten i ASF.

Referansesatser kan brukes som standarden som sammenligningen vil bli gjort mot.

Referansepriser beregnes av ASF konsulentselskaper. Disse er ikke obligatoriske, men representerer et rettferdig prisnivå.

Priser for å skremme kunder

I følge markedsinformasjon kommer en rekke forsikringsselskaper med høye rater for å ta motet fra kundene.

I utgangspunktet ønsker de ikke et stort antall kunder i en bestemt kategori, verken enkle sjåfører eller transportører, fordi en stor eksponering mot et bestemt segment tvinger bedrifter til å avsette krav, det vil si å komme med penger hjemmefra.

Transportører krever ladeforsikringer som i Tyskland

Uttalelsen kommer i den sammenheng transportørene kom med eksempler hvor de ba om innføring av en særavgift på 19 % på virksomheten til forsikringsselskaper, som i Tyskland.

Mititelu uttalte at skattene er Finansdepartementets privilegium, men han uttalte at enhver beskatning må skje i henhold til europeiske regler.

Rekordoverskudd

Regjeringen vedtok i fjor en skatt på 2 % på bankenes omsetning, men ikke forsikringsselskapene, selv om de også hadde rekordoverskudd.

Mititelu sa imidlertid at fortjenesten deres kommer fra andre forretningsområder, ikke fra RCA-forsikring. Når det gjelder forsikringsselskapene, uttalte tjenestemannen også at de for øyeblikket alle overholder kapitalkravene.

Transportørene anklager imidlertid at forsikringsselskapene «eksporterer» overskuddet til morkonsernene ved å bruke ulike triks for skatteoptimalisering, enten gjennom gjenforsikring innad i konsernene, eller gjennom betalinger for bruk av merkevaren og åndsverk, eller gjennom direkte kontrakter.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...