Liste over godkjente tiltak fra Nasjonal plan for bekjempelse og kontroll av kreft

De første normene i Nasjonal plan for bekjempelse og kontroll av kreft ble godkjent, etter at regjeringen ga helseministeren et ultimatum om gjennomføringen av dem.

erklærte at programmet som introduserer genetisk testing og personlig terapi også trådte i kraft. Hele planen skal ikke gjennomføres over natten, sier myndighetene, men gradvis over cirka 5 år.

Kreftpasienter har ventet på en nasjonal kreftplan i mer enn 20 år. Helsedepartementet lover, med implementering av reglene i denne planen, et nytt behandlingssystem for pasienter.

Nasjonal plan for bekjempelse og kontroll av kreft gir de diagnostiserte rett til genetisk testing. Disse undersøkelsene kan utføres i ethvert laboratorium som har eller skal ha kontrakt med Statens helsetrygdhus. Avhengig av resultatet av denne genetiske testen, vil en pasient ha fri tilgang til en personlig behandling.

Denne terapien vil bestå av administrering av innovative legemidler. I utgangspunktet vil pasienten få den mest passende behandlingen avhengig av type tilstand.

Ifølge Helsedepartementet vil diagnostiserte voksne ha tilgang til de mest moderne terapiene, spesielt de med lunge-, bryst- eller tykktarmskreft.

Gentesting og persontilpasset behandling er allerede godkjente tiltak, men de vil bli tatt i bruk i ukene som kommer, etter at Folketrygdehuset gir pålegg om dette.

Et annet tiltak fra Nasjonal plan for bekjempelse og kontroll av kreft sørger for oppgjør av avanserte strålebehandlingstjenester – stereotaksi. Dette er en viss type stråling for små svulster, som forkorter behandlingsperioden. Terapi kan gjøres i sentre i Bucuresti, Cluj, Timisoara eller Craiova.

Innen 30 dager må Helsedepartementet også ferdigstille andre regler i PNCC. Det er regler som sørger for utvikling av integrerte pediatriske onkologiske sentre, etablering av en pasientvei for hver type kreft, screeningprogrammer, samt utvikling av Nasjonalt kreftregister.

Sist, men ikke minst, har myndighetene plikt til å gi gratis psykologtjenester til kreftpasienter.

Mange av PNCC-tiltakene er fortsatt på papiret og vil bli tatt i bruk gradvis i løpet av de neste fem årene, lover Helsedepartementet. PNCC ble stemt i fjor i det rumenske parlamentet og kunngjort av Romanias president i november 2022.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...