Nye rettigheter for gravide. Den komplette listen over medisinske tjenester avgjort av CNAS

Etter 1. juli 2023, i samsvar med den nye rammekontrakten og de metodologiske reglene for anvendelsen av denne normative loven, drar gravide kvinner nytte av både medisinske tjenester avgjort av CNAS frem til den dato, så vel som nye tjenester.

Således, på nivået av medisinsk hjelp, drar gravide kvinner fordel av følgende spesifikke faste tjenester:

1.

Dermed blir den gravide tatt i betraktning av fastlegen fra første trimester av svangerskapet, og dersom svangerskapet utvikler seg normalt, uten komplikasjoner, fra tredje måned til syvende måned, gjennomføres en månedlig overvåkningskonsultasjon.

Fra den syvende til den niende måneden er disse konsultasjonene annenhver måned.

Også fastlegen kan avlegge to besøk hjemme hos pasienten for å følge utviklingen av sykdommen, umiddelbart etter at den nybakte moren er skrevet ut fra fødeavdelingen og en måned senere.

2. spesialist i obstetrikk-gynekologi kan på grunnlag av henvisningsbilletten fra fastlegen eller til og med uten henvisningsbillett innvilge én tilsynskonsultasjon for hvert trimester av svangerskapet, samt tilsvarende konsultasjon for elendig, i første trimester etter fødsel, hvor det eventuelt kan anbefales analyser og undersøkelser eller sykehusinnleggelse.

Samtidig, hvis den respektive legen også har en superspesialisering i mor-føtal medisin, kan han også utføre ultralyd for å oppdage svangerskapsavvik (obstetrisk ultralyd, abnormiteter i første trimester med nakketranslucens og obstetrisk ultralyd, abnormiteter i andre trimester).

3. (avdeling, avdeling) for obstetrikk-gynekologi eller i de som er fullt spesialiserte i denne grenen av medisin, kan komplekse standardiserte medisinske tjenester som ligner på en daginnleggelse utføres for normal graviditetsovervåking, forutsatt at enheten har en medisinsk analyse laboratorium og spesialisert legekontor.

Ved slik innleggelse er sykehuset forpliktet til å gjennomføre spesialistkonsultasjoner:

Fullstendig blodtelling, bestemmelse av ABO og Rh blodgruppe, serum urea, serum urinsyre, serum kreatinin, blodsukker, TGP, TGO, TSH, fullstendig urinundersøkelse (oppsummering + sediment), VDRL eller RPR, HIV test, vurdering av infeksjoner risiko for graviditet (røde hunder, toksoplasmose, cytomegalovirus, hepatitt B og C), utflod fra skjeden, Babeş-Papanicolau-undersøkelse eller per os glukosetoleransetest +/- glykert hemoglobin, fosterbiometri, gruppe B streptokokkdeteksjon, samt bekreftelsesultralyd, levedyktighet og graviditet dating.

Vi nevner at noen av analysene kun kan utføres i visse perioder av svangerskapet 3.

For å yte denne tjenesten må spesiallegen også ha kompetanse/bevis på komplementær opplæring i obstetrisk og gynekologisk ultralyd.

Mellom 11. og 19. svangerskapsuke kan det foretas en prenatal screening, også ved daginnleggelse, som må inkludere en obstetrikk-gynekologisk spesialistkonsultasjon, en dobbeltest/trippeltest og en ultralyd for å avdekke anomalier føtal.

For å yte denne tjenesten må spesiallegen også ha kompetanse/bevis på komplementær opplæring i obstetrisk og gynekologisk ultralyd eller superspesialisering i mor-fostermedisin.

Denne tjenesten kan også innvilges samtidig med sykehusinnleggelse for tilsyn med normal graviditet.

Høyrisikograviditeter overvåkes også på dagsykehuset, som følger:

– for svangerskapsødem er de obligatoriske tjenestene: spesialistkonsultasjon, fullstendig blodtelling, serumkreatinin, serumurinsyre, TGP, TGO, fullstendig urinundersøkelse (oppsummering + sediment), urinproteindosering, totalt serumprotein, obstetrisk og gynekologisk ultralyd;

– for mild hyperemesis gravidarum er de obligatoriske tjenestene: spesialistkonsultasjon, fullstendig blodtelling, serumnatrium, serumkalium, fullstendig urinundersøkelse (oppsummering + sediment), serumurea, serumurinsyre, serumkreatinin, obstetrisk og gynekologisk ultralyd;

– for evaluering av gravide kvinner med arret livmor i tredje trimester av svangerskapet, er de obligatoriske tjenestene: spesialistkonsultasjon, kardiotokografi, obstetrisk og gynekologisk ultralyd;

– for overvåking av gravide kvinner med koagulasjonsforstyrrelser/arvelig og ervervet trombofili, er de obligatoriske tjenestene: spesialistkonsultasjoner, antitrombin III, protein C, protein S, serumhemocysteindosering, serumhemocysteinkontroll, Leyden faktor V, lupus antikoagulant screening og bekreftelse, ultralyd obstetrisk og gynekologisk.

(andre trimester av svangerskapet), cordocentesis (andre trimester av svangerskapet), henholdsvis chorionic villus biopsi (første trimester av svangerskapet), kun av fødselslege-gynekologer med superspesialisering i mor-føtal medisin. Chorionvillusbiopsi og fostervannsprøve utføres for tilfeller med større abnormiteter bekreftet ved bildediagnostikk før inngrepet, ved genetisk patologi i familien med risiko for overføring til etterkommere (etter anbefaling fra genetikeren) eller ved risiko for aneuploidi større enn 1/250 etter prenatal genetisk screening: kombinert test (ultralydmarkører og dobbel eller trippel test).

Cordonocentese utføres for tilfeller med indikasjon for diagnostiske eller terapeutiske formål.

Alle tre tjenestene inkluderer også genetisk testing av prøvene som er tatt, gjennom en av følgende teknikker: cytogenetikk, FISH, MLPA, QF-PCR.

som utføres som en kontinuerlig sykehusinnleggelse i strukturer spesialisert i obstetrikk-gynekologi/neonatologi.

Også ved kontinuerlig sykehusinnleggelse kan daginnleggelsestjenester også utføres dersom pasienten under svangerskapet har komplikasjoner eller komorbiditeter, store blødninger og trenger transfusjon, bedøvelsesrisiko vanskelig å håndtere ved daginnleggelse, med post-prosedyre smerte vanskelig å kontrollere og assosiert med. store invasive prosedyrer.

4. selv over den månedlige takverdien, basert på henvisningsbilletten utstedt av fastlegen eller spesialist i obstetrikk-gynekologi: fullstendig blodtelling, bestemmelse av blodgruppe og Rh, HIV-test, Quick time og INR, APTT, fibrinogenemi, proteiner totalt serum, serumferritin, serumurea, serumurinsyre, serumkreatinin, totalt og direkte bilirubin, blodsukker, TGP, TGO, Gamma GT, alkalisk fosfatase, natrium, kalium, magnesium, totalt og ionisk serumkalsium, fullstendig urinanalyse, urinproteindosering, serumalbumin, HBA1c, TSH, FT4, HBsAg, VDRL eller RPR, C-reaktivt protein, anti-HCV-antistoffer, urinkultur, pharyngeal ekssudat, Babeş-Papanicolau-undersøkelse, naturlig og farget mikroskopisk undersøkelse av vaginale sekreter.

«Fra og med 1. juli 2023 kan beløpene som tildeles laboratorier for parakliniske medisinske tjenester knyttet til graviditet, suppleres utover månedstaket, slik at gravide kan ha nytte av analyser på kortest mulig tid.

Gjennom disse nye forskriftene ønsker vi å oppmuntre og legge til rette for medisinsk tilsyn under graviditeten» – sa Adela Cojan, presidenten.

Spesiallegen kan også anbefale å utføre undersøkelser fra skjedesekret eller rektale vattpinner (portering av Streptococcus agalactiae, ved dyrkingsmetoder).

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...