Voksne med ADHD, økt risiko for å utvikle demens

FOTO: Freepik @BillionPhotos

Voksne med ADHD er mer utsatt for å utvikle demens, en nevrodegenerativ sykdom med innvirkning på pasientene, men også på familien.

Voksne diagnostisert med ADHD har nesten tre ganger større sannsynlighet for å utvikle demens, ifølge en ny studie som undersøkte 109 218 voksne med og uten tilstanden over en 17-årsperiode.

Forskerne, fra institusjoner i Israel og USA, fant at 13,2 prosent av deltakerne med ADHD utviklet demens under studien, sammenlignet med 7 prosent av de uten ADHD-diagnose.

Etter å ha justert for andre potensielle faktorer (som hjerteproblemer) og beregnet et hazard ratio som også tok hensyn til hvor raskt demens kom, var funnet at de med ADHD hadde 2,77 ganger større sannsynlighet for å utvikle demens, inkludert Alzheimers sykdom.

I tillegg til å gi ny innsikt i de nevrologiske mekanismene som kan utløse demens, hjelper studien også med å identifisere flere personer som kan ha høyere risiko, slik at forholdsregler kan tas.

«Ved å avgjøre om voksne med ADHD har høyere risiko for demens og om medisiner og/eller livsstilsendringer kan påvirke risikoen, kan resultatene av denne studien brukes til å bedre informere omsorgspersoner og klinikere,» sier nevrolog Michal Schnaider Beeri. fra Rutgers Universitetet, sitert av

Data, viktig i risikoovervåking

Selv om dataene ikke er tilstrekkelige til å vise at ADHD forårsaker demens direkte, tyder de sterkt på at det er en sammenheng – og at det som et resultat er viktig å overvåke voksne for symptomer på lidelsen når de blir eldre.

«Symptomer på oppmerksomhetssvikt hyperaktivitetsforstyrrelse i alderdommen bør ikke ignoreres og bør diskuteres med leger,» sier Stephen Levine, en folkehelseforsker ved School of Public Health ved Universitetet i Haifa, Israel.

På verdensbasis lever mer enn 55 millioner mennesker med demens, og Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens, og står for 60-70 % av tilfellene. Når det gjelder antall tilfeller av voksne med ADHD, er det i USA alene anslått at 8,7 millioner mennesker lider av denne lidelsen.

Les også:

Hold deg oppdatert med de siste nyhetene. Følg DCNews og videre

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...