Det er en stor gryterett! Her er hva du MÅ gjøre i dag for at Gud skal tilgi:

I dag er den siste av årets tre store gryteretter – Archangel’s. Vi feirer det på lørdagen før dagen til erkeengelen Mikael – 8. november.

I år faller den 4. november.

De dagene i året hvor det lages et minnesmerke til ære for den avdøde, kalles Johannesdagen.

Tradisjonelt ber kristne i disse dager Gud om å tilgi syndene til våre kjære avdøde. På Archangel Stew hedrer vi også minnet om soldatene og offiserene som ofret livet for Bulgarias frihet, og det er derfor dagen også er kjent som Men’s Stew.

Archangel Stew, også kalt Archangel Stew, Rangel Stew, Hrangels Stew, er en av de tre største.

Vi besøker gravene til våre kjære på et innfall. Vi renser dem, røyker dem med røkelse og dekorerer dem med blomster. Tidligere helte den eldste kvinnen rødvin over graven. Ritualet med å skjenke vin startet fra stedet der den avdødes hode er til venstre – det er tre sirkler langs kanten av graven.

På graven til den avdøde tenner vi et lys, som er et symbol på vår tro, og flammen minner oss om sjelenes udødelighet.

Røkelse symboliserer ren bønn, blomster – den avdødes dyder. Mange legger også igjen mat (såkalte offergaver) på hvileplassen, men ifølge kirkens kanon er dette feil.

Tradisjonen tro blir det holdt en felles minnegudstjeneste for de avdøde i hver ortodokse kirke på Archangel St. Mat tas med og vies under gudstjenesten og deles deretter ut til de fremmøtte.

Legefolket kan i kirken ta opp navnene på sine avdøde kjære og slektninger, som prestene så leser under den generelle minnegudstjenesten, som feires, og ber om fred for deres sjel i den neste verden. Imidlertid bør kun navnene på de avdøde som ble døpt i løpet av livet noteres.

Vanlige måltider lages på Archangel Stew. Også kalt den store lapskausen, det er årets siste, så syv forskjellige retter (inkludert favoritter til de avdøde) blir plassert på fellesbordet i kirkegårdsparken for å «høre» velsignelsen til de døde i de kommende julefastene.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...