«82 % innbyggere bekymret for miljøet»

Milaneserne er mest opptatt av miljøet blant innbyggerne i de store europeiske metropolene og ber institusjonene «gjøre mer». På toppen av forventningene til institusjonene er det å plante flere trær i urbane områder. Dette er det som kommer frem fra forskningen «Milanese og miljømessig bærekraft, en sammenligning med innbyggerne i andre metropoler i verden», utviklet av Annalect-divisjonen til Omnicom Media Group og presentert i dag på Palazzo Marino, i anledning lanseringen av første forskningsprosjekt støttet av «Earth Perspective». 82 % av milaneserne er bekymret for fremtiden til økosystemet. De deler denne følelsen med innbyggerne i New York og Los Angeles, mens de andre europeiske byene som er analysert (London, Paris, Berlin) ser ut til å være mindre skremt.

Fra Milano til Los Angeles deler alle imidlertid tanken om at bedrifter må ha en aktiv rolle i å ivareta miljøet: I Milano når tallet 94 %, på linje med landsgjennomsnittet. Den andre grunnleggende aktøren for å fremme bærekraft er institusjonene, som må gjøre mer og som også må utstyre seg med nye former for samarbeid: 27 % av milaneserne og 28 % av italienerne mener faktisk at samarbeid med privatpersoner er nødvendig for å realisere mer prosjekter. Til slutt er det innbyggerne som erklærer seg villig til å bidra med egen adferd for å ivareta miljøet, for eksempel ved å redusere forbruket eller gripe inn i bruken av klimaanlegg om sommeren. Milan viser seg å være mer aktiv på disse frontene enn andre europeiske og amerikanske byer.

I dette scenariet oppstår behovet, samlet av alle partnerne til Prospettiva Terra og støttet av Milano kommune, for å gå sammen for å utvikle innovative prosjekter for å bekjempe klimaendringer. «Vi støttet eksperimenteringen av Prospettiva Terra – understreker rådmannen for miljø og grønt, Elena Grandi – med plasseringen av disse innovative sensorene på Bam-trærne, som vil gi oss verdifulle data om funksjonen til trærne våre, fordi prosjektet går nøyaktig i retning av handlingene som er iverksatt til nå av Milano kommune for en mer bærekraftig og livlig by, der trærnes rolle og deres velvære er en grunnleggende betingelse for å forbedre luftkvaliteten, for å bekjempe varmeøyer, å takle klimaendringene som vi alle opplever på egenhånd. Hvis prosjektet gir interessante resultater, kan det replikeres og foreslås på nytt andre steder i fremtiden.»

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...