Allerede denne helgen finner «Robotics and Electronics Day 2024» sted i Riga

De unge robot- og elektronikktalentene, som demonstrerer sine kunnskaper og praktiske ferdigheter, skal konkurrere i den tradisjonelle «Robotikk- og elektronikkdagen 2024», som finner sted 18. mai kl. Det starter klokken 09:00 ved Riga tekniske universitet (RTU) fakultet for informatikk, informasjonsteknologi og energi, Zunda-voll 10. Under arrangementet vil Robotics Championship, en elektronikkkonkurranse og pedagogiske seminarer for lærere finne sted. Det er gratis å delta i konkurransen og delta på arrangementet.

Robotmesterskapet vil bli arrangert i 17 disipliner, som «LEGO Sumo», «iRobot Sumo», «Line Tracking», «LEGO Folkrace», «Freestyle», «Folkrace», og det vil også være siste etappe av Latvisk mesterskap i robotikk. Mesterskapet er beregnet på ulike aldersgrupper, samt flere disipliner – uten aldersgrense.

Reklame

På den annen side, i elektronikkkonkurransen «Volburg – Jaunais elektronikis 2024», vil deltakerne i konkurransen måtte lage et elektronisk kontrollskjema fra de gitte delene, som må integreres i sykkelmodellen. Konkurransen vil foregå i to vanskelighetsgrader – for elever opp til 14 år og fra 15 år. Oppgavene i konkurransen vil måtte utføres i lag som består av to deltakere, hvorav minst en må ha ferdigheter i lodding.

Sammen med de nevnte aktivitetene vil lærere – lærere i elektronikk og robotikk tekniske kreativitetsgrupper og lærere ved allmennpedagogiske skoler – på konkurransedagen få tilbud om et kompetansehevingsseminar, hvor de vil kunne gjøre seg kjent med aktuelle hendelser i elektronikkindustrien og delta på en praktisk workshop om bruk av tingenes internett (IoT). Deltakerne på seminaret og det praktiske verkstedet vil få utstedt et sertifikat fra Statens pedagogiske innholdssenter for å lære seminarprogrammet.

«Robotics and Electronics Day 2024» er tradisjonelt organisert av Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Association (LETERA) og fakultetet for informatikk, informasjonsteknologi og energi ved RTU.

Arrangementet er organisert for å popularisere elektronikk- og robotindustrien for barn og unge og for å øke studentenes interesse for ingeniørfag, for å forbedre den tekniske kunnskapen og ferdighetene til barn og unge, for å gi barn og unge muligheten til å teste ferdighetene sine. innen elektronikk og robotikk, for å fremme teknisk kreativitetsgrupper og allmennutdanningsskolelærere faglig utvikling, samarbeid og erfaringsutveksling.

Informasjon om «Robotikk- og elektronikkdagen 2024» –

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...