Arbeidsløshetskasser | Positive signaler om sysselsetting: søkere til inntektsrelatert stønad går ned

Opptjeningstillegg antall søkere går ned, anslår Åpen a-kasse A-kassa. I midten av mai var antall dagsopptjeningsøknader 16 prosent lavere enn på samme tid i april.

I midten av mai fikk 17.400 personer dagpenger, mens det i midten av april var utbetalt til 20.600 medlemmer av A-kassen.

Det bør imidlertid bemerkes at antallet personer som mottar daglig arbeidsinntekt vanligvis synker fra mars til sommeren. I år holdt søkertallet seg eksepsjonelt høyt og flatet ut først i april. Nå ser imidlertid tallene for mai ut til å synke.

Også andelen permitterte blant mottakerne av A-kassas opptjeningstillegg ser ut til å synke.

I midten av mai var det 19 prosent av dem, mens andelen permitterte i begynnelsen av året har vært over 40 prosent. Andelen permitterte har holdt seg høy siden i fjor høst.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...