Arbeidsmarkedet | Ekspert i bloggen hans: Forskningsbevis viser absurditeten i aldersdiskriminering

På arbeidsmarkedet er en stor motsetning. Det er knyttet til stillingen til arbeidstakere over 55 år på arbeidsmarkedet. Antall personer i arbeidsfør alder synker, pensjonsalderen øker og det fødes stadig færre barn. Det betyr at de som jobber nå skal få stå i jobb så lenge som mulig.

Imidlertid er det ofte vanskelig for eldre arbeidstakere å finne en ny jobb. Selv på arbeidsplasser opplever de diskriminering i lønns- og karrieremuligheter.

Arbeidspensjonsselskapet Ilmarinens evnedirektør Kristiina Halonen ta opp problemet i sitt blogginnlegg. Ifølge Halonen er det også selvmotsigende at menneskers psykologiske og sosiale arbeidsevne ifølge forskning bare blir bedre med alderen.

Ifølge forskning sier også arbeidsgivere at de verdsetter lang arbeidserfaring. Likevel er det praktisk talt vanskelig for personer over 55 å få til et jobbintervju.

I lang tid vanskelighetene til de som har fullført arbeidskarrieren med å finne en ny jobb, har nylig også vært omtalt i flere meningsartikler utgitt av HS.

Det er også forskningsbevis på effekten av aldersdiskriminering på arbeidskarrieren til personer over 55 år.

Ifølge FPA er sjansene for gjenansetting lavere jo eldre den arbeidsløse arbeidssøkeren er. 84 prosent av de over 55 år som svarte på Ekonomiliitto-undersøkelsen var av den oppfatning at diskriminering av «seniorer» er et problem i finsk arbeidsliv. Én av fire hadde personlig opplevd aldersdiskriminering.

Ifølge en studie publisert av den svenske pensjonsmyndigheten i begynnelsen av året, er ikke selv arbeidsgivere som opplever rekrutteringsvansker mer villige til å ansette personer over 55 enn andre.

Det meste aldersdiskriminering oppleves når man søker jobb. Motstanderen kan ha fordommer om arbeidsevne eller egnethet for oppgaven. Mange føler også at erfaring ikke blir verdsatt.

Vanskeligheter gjenspeiles i arbeidsledighet. Arbeidsledigheten for personer over 55 år har lenge vært høyere i Finland enn i andre aldersgrupper.

I Ekonomiliitos undersøkelse var imidlertid opptil 97 prosent av arbeidsgiverne enige i at personer over 55 år har mye verdifull kunnskap for selskapet samlet i løpet av arbeidskarrieren.

To tredjedeler av arbeidsgiverne sa at de mener at alder ikke har noe å si ved rekruttering.

Halonen konkluderer med at diskriminering kan være delvis ubevisst.

Studier på den annen side beviser de at mental og sosial funksjon forbedres med alderen. Eldre arbeidstakere opplever også mer arbeidsopptak og selvstendighet og mindre monotoni i arbeidet enn yngre.

I Ilmarinens egen forskning opplevde 55-åringer at arbeidsevnen deres var bedre enn yngre.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...