Arbeidsmarkedet | Snellman begynner endringsforhandlinger

Matprodusent Snellman forteller at han vil starte endringsforhandlinger i enheten for kjøttforedling og ferdigmat for å redusere maksimalt 40 personer.

I tillegg anslås de planlagte vesentlige endringene i arbeidsforholdet å berøre maksimalt hundre personer.

I kjøttforedling gjelder endringsforhandlinger hele funksjonærorganisasjonen og administrative funksjoner i produksjonen, og i ferdigmatproduksjon, salgs- og salgsstøttefunksjoner.

Snellman fra St. Petersburg sysselsetter rundt 2000 personer.

Forhandlinger Utgangspunktet er produksjon, økonomiske og årsaker som følger av omorganisering av driften. Snellman sier at målet både er å forbedre selskapets lønnsomhet og å utvikle driften for å bedre møte behovene til kunder og forbrukere.

Snellman har ikke offentliggjort fjorårets resultater, men selskapets administrerende direktør Markus Hellström i følge fjorårets resultat vil forbli svakt.

Næringsmiddelindustrien har de siste årene vært preget av økende kostnader i produksjonsfaktorer. Bedriftene i bransjen har kun delvis kunne overføre kostnadsøkningen til salgsprisene, fordi inflasjonen har redusert kjøpekraften til forbrukerne.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...