Batteriindustri | Den planlagte batterimaterialfabrikken i Kotka søker om miljøtillatelse

Til ørnen det søkes miljøtillatelse for den planlagte fabrikken som produserer katodemateriale til batterier.

Anlegget er et joint venture mellom statseid finsk malmforedling og Kinas Beijing Easpring Material Technology.

Det kinesiske selskapet eier 70 prosent av Easpring Finland New Materials oy, fellesforetaket som forbereder fabrikkprosjektet.

Fabrikken det er planlagt å produsere 60.000 tonn NMC, dvs. nikkel-magnesium-kobolt-basert katodemateriale per år. Fabrikken skulle ligge på en 27,8 hektar stor industritomt i Kotkas Keltakallio industriområde, omtrent åtte kilometer fra sentrum av Kotka.

I motsetning til batterimaterialfabrikken som er planlagt i nabobyen Hamina, ville ikke katodefabrikken i Kotka produsere utslipp av avløpsvann direkte i vannveier. Prosessvann renses på fabrikken og sendes til byens renseanlegg.

Ifølge den finske malmforedlingspressemeldingen er miljøeffektene hovedsakelig knyttet til arealbruk og økt trafikk.

Et samlet areal på 80 hektar er reservert til fabrikken for mulig utvidelse. Det er ikke tatt investeringsbeslutning om fabrikken.

Den ekstra termiske energien som produseres av fabrikken skal brukes i fjernvarmenettet til byen Kotka.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...