Bedrifter | Orions fjorårsresultat krympet – styret foreslår et utbytte på 1,62 euro

Farmasøytisk selskap Orions driftsresultat i fjor var i underkant av 275 millioner euro. Resultatet falt med over 37 prosent i andre halvår.

Selskapets omsetning i fjor falt også med om lag 11 prosent fra året før og var i underkant av 1,2 milliarder euro.

Selskapets administrerende direktør Liisa Hurmeen i følge fakturaen forklares med et stort engangsavdrag registrert i året før.

– Nedgangen forklares med den betydelige forskuddsbetalingen på 228 millioner euro registrert i sammenligningsperioden, sier Hurme i Orions børsmelding.

«Både fjorårets omsetning og driftsresultat økte litt når vi ikke tar hensyn til den aktuelle forskuddsbetalingen og dens nettoeffekt på 208 millioner euro på 2022-resultatet.»

Hurme fortsetter at i tillegg har beløpet på vel 30 millioner euro knyttet til overføringen av forsikringsporteføljen til Orion Pensjonsstiftelsens seksjon B tynget selskapets resultat i fjor.

Orions Resultatet for årets siste kvartal var allerede betydelig mer positivt.

I oktober–desember fikk selskapet et driftsresultat på rundt 93 millioner euro, som var mer enn dobbelt så mye som året før. Orions nettoomsetning ved utgangen av året økte også med rundt ni prosent fra året før og var på rundt 321 millioner euro.

Rettferdig reagere negativt på nyhetene om legemiddelselskapets inntjening uansett. Orions aksjekurs har falt med over syv prosent på Helsingfors-børsen siden begynnelsen av ettermiddagen.

Orions styre foreslår å betale et utbytte på 1,62 EUR per aksje for fjoråret. Utbyttet foreslås utbetalt i to rater.

Selskapet forventer at omsetningen for året som har begynt å ligge på rundt 1,3–1,4 milliarder euro. Orion anslår driftsresultatet for året til 270–310 millioner euro.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...