CDP, nettoresultat +23 % i 2023, overstiger 3 milliarder, ressurser forpliktet til 20,1 milliarder

I 2023 registrerte Cassa Depositi e Prestiti et nettoresultat på over 3 milliarder euro for første gang (+23 % fra året før), mens det konsoliderte overskuddet var på 5 milliarder. Dette er det som kommer frem av budsjettet godkjent av CDP-styret. Netto eiendeler var på 27,9 milliarder, opp 8 %, sammenlignet med 25,7 milliarder ved utgangen av 2022, takket være opptjent overskudd. Ressursene som ble forpliktet av konsernet i 2023 beløp seg til 20,1 milliarder med en aktivering på 53,8 milliarder i investeringer, med en gearingseffekt på 2,7 ganger.

I 2023 registrerte Cassa Depositi e Prestiti-gruppen lån som økte med 3 % til 124 milliarder euro til fordel for bedrifter, offentlig administrasjon og infrastruktur, mens innsamlingene utgjorde 362 milliarder, hvorav 285 milliarder var knyttet til postinnsamlinger. Dataene godkjent av styret viser en økning på 6 % i obligasjonsinnkrevingen til 18 milliarder takket være plasseringen av den første grønne obligasjonen og den første obligasjonsemisjonen i dollar av CDP (“Yankee Bond”). Styret godkjente også nye operasjoner til fordel for virksomheter og infrastrukturer til en samlet verdi av ca. 1,4 milliarder euro. CDP minner om hvordan det i 2023 skjedde en utvidelse av internasjonale aktiviteter, også med åpningen av kontorer i Beograd, Kairo og Rabat.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...