CSDD: Problemer knyttet til tilbakespoling av kilometertelleravlesninger bør evalueres i dybden

For tiden jobber EU-kommisjonen med flere forslag, inkludert inkludering av et obligatorisk krav om utveksling av kilometertellerdata for kjøretøy i alle EUs medlemsland, i et forsøk på å begrense og utrydde denne ulovlige praksisen. CSDD støtter etableringen av et enhetlig regelverk i medlemslandene, som vil gi mulighet til å livre opp de relevante kravene i regelverket og også sikre kontroll, men krever en detaljert og dyptgående evaluering av de ulike aspektene knyttet til dette. problem ved utskifting av et skadet målerpanel eller i situasjoner der kilometerstanden på målerpanelet har nådd sin teknisk maksimale verdi.

CSDD-representanter påpeker at det er nettopp under import eller eksport av kjøretøy at manipulering av kilometertellerdata er det vanligste fenomenet, derfor er utveksling av data mellom landene i EU svært viktig for å oppdage uautorisert atferd ved salg av en bil fra ett land til et annet. CSDD mottar for tiden informasjon om kjøretøyer og deres kjørelengdehistorie fra Estland, Nederland, Slovakia, Belgia og Luxembourg.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...