Den nye mobilappen «112 Latvia» vil hjelpe deg med å kommunisere med redningsmenn og informere deg om fare

For å redusere tiden fra en innbyggers oppringning til mottak av bistand fra nødetater, prosjektet til European Regional Development Fund (ERDF) «Unified contact center platform to support the work of emergency services and delivery of public services» (prosjekt) er implementert, noe som forbedrer behandlingen av anrop til det enhetlige nødnummeret 112 , ressursstyring og informasjonsutveksling mellom operative tjenester. I tillegg til dette er det utviklet en ny app «112 Latvia» og en nettside for å informere og utdanne innbyggerne om telefonnummeret 112 og hvordan de skal opptre ved ulike trusler.

«Ved en ulykke er det viktig å yte passende bistand så raskt som mulig, derfor er det etter flere års arbeid avsluttet et storstilt prosjekt som vil gjøre det mulig å redusere tiden nødetatene går. for å hjelpe de som er i en ulykke. For å få til dette vil mottak og behandling av nødmeldinger foregå på to nivåer fremover», understreker leder av Statens brann- og redningsetat (VUGD), M. Baltmanis.

Reklame

På første nivå – 112-kontaktsenteret mottar og behandler alle innbyggernes meldinger – anrop, eCalls, tekstmeldinger om ulykker og evaluerer disse meldingene, som et resultat av at kun nødanrop blir rettet til de aktuelle driftstjenestene. På andre nivå mottas informasjon om ulykken elektronisk og samtidig av ressursforvaltningssentralene i Statens brann- og redningsetat og Statspolitiet, som sender nødvendige operative tjenesteressurser til stedet.

«Hvis tidligere et stort antall anrop mottatt til telefonnummer 112 ble viderekoblet, men informasjon om anrop til andre driftstjenester ble overført per telefon, blir samtaler etter gjennomføringen av prosjektet viderekoblet og informasjon overført per telefon kun til nødsentralen. Medical Assistance Service,» legger M. Baltmanis til.

En av de viktigste fordelene med prosjektet for innbyggerne er at når de ringer 112-telefonnummeret for hendelser som kun krever involvering av politiet, blir ikke beboerne lenger omdirigert og trenger ikke å gjenta informasjonen, slik 112-ekspeditøren godtar informasjon om hendelsen. Dersom beboerne fortsetter å ringe 110-nummeret, vil de også være knyttet til 112-kontaktsentralen, som vil motta informasjon om ulykken og overføre informasjonen til nødvendige nødetater og andre myndigheter. Derfor bør innbyggerne være oppmerksomme på at 112-sentraler ikke vil omdirigere samtaler til bestemte statlige politi- og kommunale politistasjoner på forespørsel fra innbyggere, men i stedet vil finne ut hvor og hva som har skjedd og vil vurdere om og i hvilken grad involvering av operative tjenester er nødvendig.

For å forbedre håndteringen av 112-samtaler og styringen av operative tjenester ble det utviklet og implementert en Unified Contact Center-plattform som en del av prosjektet. Som leder av informasjonssenteret i innenriksdepartementet, Āris Dzērvāns, understreker: «Den enhetlige kontaktsenterplattformen er en unik løsning som er tilpasset behovene til VUGD og VP, dens utvikling og implementering er en storskala og komplisert arbeid som ikke har vært utført i Latvia før nå. Innføringen av den enhetlige kontaktsenterplattformen er et kvalitativt nytt skritt i utviklingen av operasjonelle tjenester. Den markerer overgangen til den nye teknologiske plattformen og danner et logisk og teknologisk grunnlag for videre digitalisering av prosessene for å løse nødsituasjoner og utveksling av informasjon mellom operative tjenester, samt for automatisering av styringen av operative tjenester.»

Guna Balakleine, representanten for SIA «Meditec»-utviklere av teknologiske løsninger, legger til: «Vi vil gjerne understreke at dette er det første prosjektet i denne skalaen i Latvia. Innenfor rammen av prosjektet, i samarbeid med operasjonelle tjenester, ble det laget en plattform som mottar samtaler, koordinerer gjennomføringen av arrangementer, starter med arbeidstids- og ressursplanlegging, og avslutter med rapportering og analyser.»

Informer, motta og finn ut – last ned og installer den nye «112 Latvia»-appen på smarttelefonen din!

Hver innbygger i Latvia som har en smarttelefon inviteres til å laste ned og bruke den nye gratisappen «112 Latvija», som gir brukeren flere fordeler – muligheten til å ringe eller sende en tekstmelding til det enhetlige nødnummeret 112, motta varsler om mulige trusler og lære å handle i ulike situasjoner i farlige situasjoner.

«Endringer i klima- og sikkerhetssituasjonen bidrar til muligheten for ulike trusler. Det siste året viste det godt – flom i Jēkabpils, ødeleggende hagl, stormer. Derfor blir viktigheten av en kunnskapsrik innbygger som er informert og i stand til å handle riktig for å redusere konsekvensene av trusselen stadig viktigere. «Vær en av de første til å finne ut om aktuelle advarsler fra meteorologer, informasjon om alvorlige trusler eller sjekke alarmsirener, last ned og bruk den nye «112 Latvia»-appen», inviterer M. Baltmanis.

Fordeler med den nye «112 Latvia»-appen:

  • Brukeren av «112 Latvia»-applikasjonen vil motta et varsel på skjermen på smarttelefonen sin om en mulig fare, for eksempel advarsler på rødt eller oransje nivå om farlige værforhold, sjekk av alarmsirener og andre hendelser som krever at beboerne er klare å iverksette tiltak ved behov eller kreve umiddelbar handling fra beboere.
  • Når du ringer det enhetlige nødnummeret 112 fra «112 Latvia»-appen, vil 112-senderen se den omtrentlige plasseringen til den som ringer. Dette vil gi mulighet til raskere å yte bistand til de beboerne som ikke kan oppgi den nøyaktige adressen til ulykken. For at koordinatoren skal se en persons plassering, er det nødvendig å la appen få tilgang til telefonens plassering ved installasjonstidspunktet eller senere.
  • Å sende tekstmelding til telefonnummeret 112 er ikke en hverdagslig løsning for raskt å varsle nødetatene. Den fremmer tilgjengeligheten av 112 for personer med tale- og hørselshemninger og personer uten SIM-kort utstedt av latviske mobiloperatører. I tillegg vil beboerne i «112 Latvija»-appen kunne sette seg inn i tips om hvordan de kan opptre ved ulike trusler og lære om nyhetene til nødetatene.

Du kan laste ned appen «112 Latvija» og . Den er egnet for bruk på smarttelefoner med iOS- og Android-operativsystemer. Applikasjonen er gratis, men avhengig av den valgte mobiltilkoblingstariffen kan det bli belastet et gebyr for bruk av Internett.

Den nye nettsiden – sikkerhetstips, anbefalinger til handling ved trusler og nyheter fra alle operative tjenester på ett sted.

Nettstedet www.112.lv er lansert for å forbedre innbyggernes kunnskap om det enhetlige nødnummeret 112 og tiltak som skal iverksettes ved ulike trusler, samt å skape oppmerksomhet rundt de tilfellene hvor det er nødvendig å ring telefonnummeret 112, men når hjelp vil bli gitt av andre institusjoner eller kjøpmenn. . Den oppsummerer på ett sted sikkerhetstipsene fra Latvias operasjonelle tjenester for korrekt oppførsel i ulike trusler. I tillegg vil advarsler om mulige trusler og nødvendige handlinger umiddelbart bli lagt ut på nettsiden.

«Ideen om et enkelt nettsted, hvor anbefalinger for ulike trusler publiseres sammen, er en gammel idé som vi var i stand til å realisere innenfor rammen av dette EFRU-prosjektet. Med dens hjelp håper vi å fremme innbyggernes forståelse for de situasjonene når det er behov for hjelp fra de operative tjenestene og når andre institusjoner og forretningsmenn yter hjelp, samt kunnskap om hvordan de skal opptre i ulike trusler», forklarer M. Baltmanis.

Operasjonelle programmer for Det europeiske regionalutviklingsfondet «Vekst og sysselsetting» 2.2.1. av det spesifikke støttemålet «Sikre økning i gjenbruk av offentlige data og effektiv samhandling mellom offentlig forvaltning og privat sektor» 2.2.1.1. av arrangementet «Skaping av sentraliserte IKT-plattformer for offentlig forvaltning, optimalisering og utvikling av offentlige forvaltningsprosesser», prosjektet «Samlet kontaktsenterplattform for støtte til arbeidet med operative tjenester og levering av offentlige tjenester» ble iverksatt i perioden fra 25.08.2018. til 27.12.2023

Innenfor rammen av prosjektet er konseptet for enhetlig kontaktsenterplattformløsning, tekniske spesifikasjoner for informasjonssystemer og infrastrukturløsninger utviklet, modernisering av servere, nettverk og telefoniløsninger er gjennomført, informasjonssystemet for enhetlig kontaktsenterplattform har blitt utviklet og satt i drift, nettstedet www.112.lv, «112 Latvija» iOS- og Android-apper, operasjonelle tjenesters forretningsprosesser har blitt modernisert og tilpasset for å fungere med den enhetlige kontaktsenterplattformen. Det mest komplekse og kompliserte stadiet av implementeringen av løsningen – implementeringen av informasjonssystemet – fortsatte gradvis, og startet med bruken av løsningen fra de mindre travle regionene – Latgale og Vidzeme, og endte med Riga, som har den mest nødssituasjon applikasjoner.

Den totale kostnaden for prosjektet er EUR 5.000.000,- inkl. European Regional Development Fund-finansiering på 4 250 000 EUR og statsbudsjett på 750 000 EUR. Utvikler av informasjonsteknologiløsninger er «Meditec» SIA, mens prosjektledelsen besørges av Informasjonssenteret i innenriksdepartementet.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...