Det er gode nyheter for landbruksnæringen

Målet er å styrke G. di F./Ismea-partnerskapet som, fra landbruks- og landbruksnæringssektoren, nå også utvides til beskyttelse av åndsverk, med sikte på å synliggjøre tilfeller av forfalskning eller brudd på opphavsrett, produksjon know-how samt varemerker og patenter

Den ble fornyet i dag, i Roma, den Memorandum of Understanding som regulerer samarbeidsforhold mellom Guardia di Finanza og lsmea. Innholdet ble signert av stabssjefen for korpsets generalkommando, general Leandro Cuzzocrea og den ekstraordinære kommissæren for Ismea, Livio Proietti. Dette konsoliderer en synergi som allerede har eksistert en stund mellom de to institusjonene og som er bestemt til å bli ytterligere forsterket som følge av dagens notat.

Faktisk, med fornyelsen av avtalen, fokus er på styrking av G. di F./Ismea-partnerskapet som fra sektorene nå også utvides til å omfatte beskyttelse av åndsverk, med sikte på å synliggjøre tilfeller av forfalskning eller brudd på opphavsrett, produksjonskunnskap samt varemerker og patenter. Etter en nå utprøvd ordning vil samarbeidet finne konkret implementering i konstant informasjonsutveksling som vil tillate spesialkomponenten til Guardia di Finanza å fordype seg i data, nyheter og annen kvalifisert informasjon, utvikle operative prosjekter og aktivere de territorielle avdelingene til korpset for etterforskningsfunn «på felt».

Men avtalen som ble signert i dag, inkluderer også initiativer rettet mot faglig vekst av ansatte ved begge institusjoner, som gir muligheten til å organisere diskusjonsmomenter for utveksling av beste praksis og spesifikke opplærings- og oppfriskningskurs. Dra nytte av den nye og mer strukturerte formen for samarbeid er effektiviteten av handlingene for å beskytte den nasjonale landbruks- og landbruksnæringssektoren, mottakere av betydelige intervensjoner, også finansiert med ressursene fra den nasjonale gjenopprettingsplanen ().

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...