Digital, Paolo Fiorenzani (InfoCamere) ny visepresident for AssoCertificators

Styret i Assosertifikatører nevnte han Paolo Fiorenzani – ansvarlig for utvikling og forvaltning av digitale identitets- og sertifiseringstjenester til InfoCamere SCpA – til stillingen som visepresident i foreningen. Fiorenzani vil støtte den nye presidenten Andrea Sassetti – Administrerende direktør i Aruba Pec spa og direktør for tillitstjenester i Aruba Group – som skal ha oppgaven med å lede foreningen de neste to årene.

AssoCertificari er sammenslutningen av italienske tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester og akkrediterte ledere grunnlagt i 2001, som samler hovedleverandørene av kvalifiserte tillitstjenester i henhold til EU-forordning 910/2014 eIDAS og lederne som er akkreditert av AgID for levering av tjenester underlagt reguleringen av den digitale forvaltningsloven.

Målet med AssoCertificari er å fremme utvikling og spredning av nyttige verktøy for å oppnå fullstendig digitalisering av dokumentflyter i både offentlig og privat sektor gjennom initiativer som er nyttige for formidling og kunnskap om disse områdene, også med tanke på de tekniske og juridiske aspektene ved tjenestene. og løsninger etter gjeldende regelverk. Dette nye byrået har som mål å lede AssoCertificati med deltakelse og representativitet i en kontekst med store utfordringer og viktige regulatoriske og teknologiske endringer til støtte for landets digitale transformasjonsprosesser.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...