Et manifest for innovasjon i Europa. Utnevnelse ved Deputertkammeret

Et manifest for innovasjon i Europa, retningslinjer og forslag for utvikling av det økonomiske og industrielle økosystemet i navnet til unge mennesker, nye teknologier og Made in Italy. Dette og mye mer er grunnlaget for initiativet fremmet av ANGI – National Association of Young Innovators, et referansepunkt for innovasjon og digitalisering i Italia, annonsert for i morgen 23. mai kl. 10.00 i presserommet til Chamber of Deputies.

En begivenhet der mange representanter for det sivile samfunn og den herskende klassen ble med for å støtte prosjektpoengene rettet mot å støtte bedrifter, unge talenter, opplæring og utvikling av innovasjon i alle dens former. Forslag og retningslinjer er derfor rettet til både italienske og europeiske institusjoner, med håp om at de kan være en advarsel og en appell for å fremheve viktigheten av å gi større støtte til investeringer i innovative virksomheter, fremtidige generasjoner og teknologioverføring.

Spesielt vil følgende tale under pressekonferansen, for bipartisan støtte også fra de ulike parlamentariske representanter: Alessandro Giglio Vigna, president for EUs politikkkommisjon; Walter Rizzetto, president for den offentlige og private arbeidskommisjonen; Patty L’Abbate, visepresident for kommisjonen for miljø, territorium og offentlige arbeider; Andrea Casu, medlem av transport-, post- og telekommisjonen. Til dette kommer ytterligere og viktige representanter for institusjonene og det sivile samfunn, inkludert: Francesco Tufarelli, generaldirektør for rådets presidentskap; Giorgio Graditi, daglig leder for Enea Agency; Gianpiero Ruggiero, sjefsteknolog og mobilitetssjef i CNR – National Research Council; William Nonnis, teknisk operasjonell analytiker for digitalisering og innovasjon ved presidentskapet for Ministerrådet, PNRR Mission struktur; Domenico Lombardi, professor i praksis i offentlig politikk og direktør for politikkobservatoriet ved Luiss School of Government; Alfonso Pecoraro Scanio, president for Univerde Foundation; Jacopo Ierussi, president for Assoinfluencer, Italian Influencer Association.

Arbeidet ble utført av presidenten for ANGI, Gabriele Ferrieri, støttet av prof. Roberto Baldassari Direktør for ANGI Scientific Committee og ANGI General Director Francesco Paolo Russo. Moderasjon overlatt til Ylenia Totino.

«Dette manifestet for innovasjon i Europa ble født som et bidrag fra unge italienske innovatører mot institusjonene og Europa, for å fremheve viktigheten av å styrke og støtte investeringer mer for å oppmuntre til en ny industripolitikk i innovasjonens navn, med fokus på ungdomsutdanning, demokrati og inkludering i en velstående og fredelig fremtid«. Dermed presidenten for ANGI, Gabriele Ferrieri.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...