«EU-prosedyre for uforholdsmessig underskudd er gitt

«Siden suspensjonen av stabilitets- og vekstpakten som ble innført etter pandemien og forlenget på grunn av energikrisen ble avsluttet i slutten av 2023, er basert på nettogjelden registrert av Italia i fjor (7,2 prosent av BNP i henhold til første Istat-anslag) Det antas at EU-kommisjonen vil anbefale rådet å åpne en prosedyre for uforholdsmessig store underskudd mot vårt og forskjellige andre land.» Dermed Økonomiminister Giancarlo Giorgetti på en høring for de felles budsjettkommisjonene om reformen av EUs styresett.

«Kompleksiteten i utviklingen av den økonomiske konteksten og de ubestridelige spenningene som følger med den, med tydelige konsekvenser også for offentlige finansdata, krever at vi revurderer målene for offentlig handling, for å identifisere tilstrekkelige rom som kan brukes fremfor alt til fordel av tilbud og ikke lenger bare etterspørsel – understreket Giorgetti – Det er et uunngåelig behov, med tanke på knappheten på råvarer, både kritiske og andre, og begrensningene for arbeidsstyrken som følge av den demografiske vinteren vi opplever.

Det høye nivået på offentlig gjeld «av åpenbare bærekraftsgrunner krever maksimal vekting av ressursene som skal allokeres til individuell offentlig politikk og nå det ubestridelige behovet for å måle og overvåke de faktiske fordelene av hver enkelt utgift», sa han så ministeren .

Les også

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...