Europavalg, Fdi-endring for ekstern stemmeøvelse for studenter innlevert i Senatet

EN endring til valgvedtaket for å tillate «utøvelse av stemmerett for studenter utenfor området i anledning valget av medlemmer av Europaparlamentet på grunn av Italia for året 2024″ ble presentert for konstitusjonelle anliggender i Senatet av Fdi signert av Lisei, Della porta, De priamo, Spinelli.

«I anledning valget av medlemmene av Europaparlamentet på grunn av Italia for året 2024 – leser vi – de ikke-bosatte velgerne som er midlertidig bosatt av studieårsaker, i en periode på minst tre måneder hvor datoen av den nevnte valgkonsultasjonen, i en italiensk kommune som ligger i en annen region enn den der kommunen hvis valglister de er registrert er plassert i, kan utøve stemmeretten på den måten som er angitt i denne artikkelen.»

«Når den midlertidige bostedskommunen tilhører samme valgkrets som den kommunen de er registrert i, kan utenlandske velgere – leser vi – stemme i den midlertidige bostedskommunen. Når den midlertidige bostedskommunen tilhører en valgmann. valgkrets som er forskjellig fra den der kommunen hvis lister de er registrert faller inn, stemmer ikke-bosatte velgere i hovedstadskommunen i den regionen der den midlertidige bostedskommunen ligger».

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...