Finansiering | Mer enn en fjerdedel av støtten til startups kuttes – og forhindrer fødselen av fremtidige superceller, industrien blomstrer

Kapitalinvestorer og startup-miljøet vil at regjeringen skal kansellere kuttene i Business Finlands startup-finansiering.

Statsminister Petteri Orpon I april besluttet (kok)-regjeringen å kutte finansieringen til Business Finland med 20 millioner euro i en budsjettrabatt. Dette er de eneste operasjonene som regjeringen tjener milliarder av euro i næringssubsidier.

Business Finlands finansieringsmandat til forskning og produktutvikling skal økes, men annet enn FoU-midler skal reduseres.

Finansieringen som er målrettet for kutt er beregnet til å være 76 millioner euro i år, så et kutt på 20 millioner euro vil redusere finansieringen med en fjerdedel.

Midler som skal kuttes er gitt til oppstartsbedrifter for blant annet kartlegging av kundeetterspørsel og vekst internasjonalt.

Kapitalinvestorer Ifølge foreningen og startup-miljøet har startup-selskaper med en omsetning på hundrevis av millioner blitt «skalert» ved hjelp av kuttemidler. Private investorer er vanligvis ikke interessert i en oppstart uten offentlig finansiering.

«De offentlige subsidiene som er gjenstand for kutt er mangfoldige, men blant dem er virkelig viktige instrumenter med tanke på Finlands fremtidige økonomiske vekst. Den finske økonomien tvinges til å vokse ut av underskuddet, og utviklingen av nye forretningsaktiviteter spiller en veldig sentral rolle», skriver sjeføkonomen i det finske startup-miljøet. Youssef Zad og visepresident for kapitalinvestorer Jonne Kuittinen i e-posten han sendte til HS.

«Vi er bekymret for at det i fremtiden vil bli enda vanskeligere å starte og skalere en ny innovativ virksomhet i Finland.»

Oppstartsfellesskapet og kapitalinvestorer minner oss om at det er «ekstremt vanskelig» å opprette en ny virksomhet. Omtrent, av hundre startups, er det bare åtte som lykkes.

I tillegg til privat finansiering har mange oppstartsbedrifter, både i Finland og rundt om i verden, brukt offentlige støtteinstrumenter for å overvinne disse startfaseproblemene, sier interesseorganisasjonene.

«Finske suksesshistorier, som Supercell, Relex og Swappie, som senere samlet inn hundrevis av millioner investeringsrunder fra venturekapitalister, har dratt nytte av relativt små offentlige støtteinstrumenter i de tidlige stadiene av driften. Hva om, etter at subsidiene er kuttet, noen få voksende oppstartsbedrifter ikke begynner å vokse i det hele tatt?» spør Zad og Kuitinen i en e-post.

Statsminister sa Orpo i mai nyhetsbyrået STT i intervjuet, at det er «virkelig vanskelig å kutte næringstilskudd, fordi kuttene som oftest ville ha en ganske skadelig effekt på en eller annen aktivitet som øker sysselsettingen».

Mange tidligere regjeringer har snakket om å kutte næringstilskuddene, men til slutt har kuttene stort sett vært mål.

Økonomer er generelt skeptiske til bedriftssubsidier, men de godkjenner subsidier som reformerer økonomien.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...