«For andre gang er Bper en pilotbank på et instrument garantert av EIB»

«For andre gang er Bper-gruppen en pilotbank på et instrument garantert av Den europeiske investeringsbanken.» Dette er ordene til Adelaide Mondo, Corporate Lending Manager for Bper Bancas forretningsledelse, i anledning pressekonferansen arrangert av Bper Banca og EIB i Milano, i anledning av hvilken to viktige avtaler ble signert for å lette tilgangen til kreditt for SMBer. og Mid Caps under spesielle gunstige forhold, med sikte på å stimulere økonomisk samhørighet og økologisk overgang. De to avtalene har en samlet verdi på 650 millioner euro og det er anslått at de vil utløse investeringer i økonomien på over 1,7 milliarder euro, hvorav en tredjedel i Sør-regionene.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...