for enkelte abonnementer refusjon med 730

Selv utgiftene som påløper fortransport abonnement de kan bringes inn fradrag med modell 730/2024.

Abonnementer for buss, trikk, metro og også for regiontog og interregional lar deg få en refusjon lik 19%.

Det vil imidlertid ikke alltid være mulig å få refundert hele påløpte beløp, tatt i betraktning at fradraget anerkjennes pr. grense på 250 euro
av utgifter. Også å vurdere er forholdet til transportbonus forespurt i 2023.

Instruksjonene i detalj.

Fradrag av sesongkort for kollektivtransport innenfor kostnadsrammen på 250 euro

Det første aspektet å vurdere for å trekke fra sesongkortet for kollektivtransport med modell 730/2024 gjelder det maksimale beløpet som kan angis i.

Som allerede fremhevet ovenfor, er fradraget på 19 % gyldig for maksimalt 250 euro av utgifter, knyttet til sesongkort for lokale, regionale og interregionale kollektivtransporttjenester. Den maksimale skyldige refusjonen utgjør derfor 47,50 euroog i motsetning til andre utgifter som skolekostnader, er det å anse som samlet og kumulativ også for kostnader påløpt til fordel for forsørgede familiemedlemmer.

Enkelt sagt vil det ikke være mulig å summere utgiftene som påløper dersom de overstiger terskelen på 250 euro, og grensen vurderes derfor i forhold til totalen av kostnadene som påløper skattyter som presenterer skjema 730. Når fradragsterskelen er overskredet, kan den overskytende utgiften ikke kreves refundert.

Hvilke abonnementer kan trekkes med skjema 730/2024

På egenandelsabonnementsfronten er disse inkludert årlig, månedlig eller ukentlig for transport på buss, trikk, tog eller T-bane. Timereisebilletter og integrerte transportkort som i tillegg til kollektivtransport gir mulighet for å benytte ytterligere tjenester (for eksempel inngang til museer eller teatre) er imidlertid ikke refusjonsberettiget.

For å identifisere fradragsberettigede utgifter vil det også være nødvendig å ta hensyn til kostnadene som påløper i 2023, iht. kontantkriteriet. I praksis vil det i skjema 730/2024 også være mulig å sette inn utgifter knyttet til abonnementer som forventes utløp i inneværende år, dersom de betales i fjor.

Forholdet mellom IRPEF-fradraget og transportbonusen

Ved innlevering av selvangivelsen vil det være viktig å ta hensyn til de spesifikke reglene for de som i løpet av 2023 har hatt tilgang til transportbonuskupongen på 60 euro anerkjent samt IRPEF-fradraget for å dekke kollektivtransporttjenesten.

Utgifter som allerede er dekket av transportbonusen gjenstår ikke fradragsberettiget men tvert imot vil det være mulig å dra nytte av IRPEF refusjon for det overskytende beløpet.

Skattyter vil i praksis i skjema 730/2024 kunne angi kun den del av utgiftene som faktisk bæres av ham og ikke refunderes ellers.

De to fordelene kumuleres, men overlapper ikke.

Samme regel også på forsiden av utgifter som dekkes av arbeidsgiver for å erstatte bonuslønnen, og i dette tilfellet må det henvises til beløpene som muligens er angitt i 2024 Single Certification.

Dokumenter å beholde

Spesifikke regler også på forsiden av dokumentasjon som skattyter må beholde og levere til CAF. Du må ha:

■ reisebilletten (som inneholder sesongkortets varighet, dvs. avreisedato og gyldighetsperiode). Hvis abonnementet er elektronisk, må du beholde kvitteringen med informasjonen ovenfor;

■ alternativt betalingskvitteringen.

For abonnementer registrert i navnet til forsørgede familiemedlemmer Det kreves også en erklæring i stedet for en erklæring dersom utgiftsdokumentet ikke er registrert i navnet til skattyter som fremviser skjema 730.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...