Grønt skift | Hva kreves for at Finland skal bli en grønn omstillingsstormakt? Rapporten treffer disken med ville krav

Energiindustri i visjonsstudien som ble bestilt, er det forsøkt å beregne hva som vil være nødvendig for at Finland skal bli en grønn industrisupermakt innen 2040.

I følge rapporten vil realiseringen av visjonen kreve minst 2,8 ganger økning i produksjonen av ren elektrisitet sammenlignet med 2023.

En Olkiluoto 3 mer kjernekraft ville være nødvendig, og mer enn 10 ganger mer vindkraft enn det som ble produsert i fjor. Dessuten trengs det mer enn ti ganger så mye solenergi sammenlignet med i fjor.

Den grønne å være en industriell supermakt ville bety at fornybar elektrisitet ville produsere store mengder hydrogen, som ville bli brukt i industrielle prosesser, for eksempel til produksjon av utslippsfritt stål.

Såkalte elektriske drivstoff, det vil si syntetisk diesel eller jetdrivstoff, kan lages av hydrogen og for eksempel karbondioksidutslipp fra skogindustrien.

Fjernvarme vil bli oppnådd som et biprodukt av hydrogenindustrien.

Energiindustri i henhold til økningen i elektrisitetsproduksjon krever økt etterspørsel og jevn regulering og konsesjon. Det trengs også nye teknologier, som vindkraft til havs, pumpekraftverk, liten kjernekraft, effektiv energilagring og allsidig utnyttelse av hydrogen.

Økende kraftproduksjon vil også kreve betydelige investeringer i strømnettet. I følge visjonen skal det bygges minst ti nye nord-sør-nettforbindelser i Finland innen 2040.

I tillegg må kapasiteten i distribusjonsnettene økes med 160 prosent sammenlignet med 2023. Det må også bygges et eget nasjonalt nett og grenseoverskridende overføringsforbindelser for hydrogen.

Alt i alt vil realiseringen av visjonen kreve en dobling av energiinvesteringene fra dagens nivå til 6,9 milliarder euro per år, noe som totalt vil utgjøre mer enn 100 milliarder euro de neste 15 årene.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...