Husholdningssøknader for mikrogenerasjons nettomålesystem vil stenges i slutten av april

I henhold til endringene i lov om elektrisitetsmarkedet kan husholdninger slutte seg til elektrisitetsnettregnskapet frem til 30. april i år. Fra 1. mai, når det nye nettooppgjørssystemet trer i kraft, tas det ikke lenger opp nye medlemmer i nettoregnskapssystemet.

Til de interesserte som planlegger å søke om nettomålesystemet, minner AS «Sadales tīkls» om å utarbeide nødvendig dokumentasjon og installere produksjonsutstyret i tide for å få endelig tillatelse for tilkopling av mikrogeneratoren fra operatøren av distribusjonsnettet pr. slutten av april. Dagen etter mottatt tillatelse vil klienten bli registrert for deltakelse i regnskapssystemet.

Reklame

Det er flere trinn for å få den endelige tillatelsen. Først må «Distribusjonsnettverket» sende inn en søknad om tilkobling av mikrogeneratoren og, etter å ha mottatt installasjonstillatelsen, installere utstyret. Når dette er gjort, må distribusjonsoperatøren levere et sertifikat signert av en sertifisert spesialist (inverter-innstillingsprotokoll), fotofiksering og annen nødvendig dokumentasjon, som gjør det mulig å motta den endelige tillatelsen og starte produksjonen. Alle dokumenter kan sendes inn digitalt på selvbetjeningsportalen e-st.lv.

«Sadales tīkls» undersøker vanligvis de mottatte dokumentene og utsteder den endelige tillatelsen for tilkobling av mikrogeneratoren innen noen få arbeidsdager, men i tilfelle et stort antall søknader kan det ta lengre tid. Kunder oppfordres derfor til ikke å utsette arbeidet som skal gjøres den siste uken, med tanke på at avklaringer eller tilleggsinformasjon også kan være nødvendig.

Deltakelse i nettomålesystemet gir mulighet til å praktisk talt «overføre» elektrisitet til distribusjonsnettet i form av kilowattimer (kWh) for å bruke den innenfor nettoåret når det er nødvendig: for eksempel elektrisiteten produsert i sommer men ikke konsumert kan brukes i de mørke månedene høst og vinter. Dette systemet fungerer på kWh-for-kWh-basis, slik at kunder kan bruke nettet som et virtuelt batteri. Besparelsene som skapes i dette systemet kan kun brukes av husholdninger i samme eiendom hvor strømmen produseres.

Det bør tas i betraktning at når eierskapet til strømbrukeren endres (en kontrakt om strømforsyning med den næringsdrivende inngås av en annen person), slettes tidligere akkumulerte kWh i regnskapssystemet. Det bør også tas med i betraktningen: Dersom strømbrukeren skifter eierskap 1. mai eller senere, vil den nye brukeren ikke lenger kunne gå inn i regnskapssystemet (selv om det tidligere var gyldig i eierskapet). På den annen side, dersom brukeren kun skifter strømleverandør, forblir deltakelsen i nettoregnskapssystemet gyldig og dagens kWh-besparelse bevares også.

Registrerte deltakere i nettomålesystemet vil kunne bruke dette systemet frem til 28. februar 2029, som er utløpsdatoen i henhold til endringer i Elmarkedsloven.

Betalingssystemet er gjeldende fra 1. mai; det vil bli administrert av elektrisitetshandlere

Fra 1. mai vil både husholdninger og bedrifter som produserer strøm til eget forbruk kunne bli med i nettobetalingssystemet. For å bli medlem, må kunden signere en kontrakt med den valgte strømhandleren, som vil administrere systemet i henhold til vilkårene i den inngåtte kontrakten. Innenfor rammen av nettooppgjør kan kjøpmenn opprette ulike tjenester, mens alle kjøpmenn må tilby universelle nettoppgjørssystemtjenester, hvis vilkår er regulert av statsrådsforskrift nr. 635 (Forskrift om salg og bruk av elektrisitet).

Nettooppgjørssystemet gir forskjellige alternativer sammenlignet med regnskapssystemet, for eksempel:

  • verdien av den akkumulerte kWh konverteres i euro og systemet administreres av elektrisitetshandleren valgt av kunden;
  • terskelen for den maksimale effekten til genereringsutstyret er økt til en megawatt (i regnskapssystemet kan produksjonskapasiteten til utstyret ikke overstige 11,1 kW);
  • kunden kan bruke besparelsene av elektrisitet produsert, men ikke umiddelbart brukt i euro-termer til betaling for strømforsyning i andre objekter (for eksempel kan elektrisiteten produsert i sommerhuset brukes til betaling for strømforsyning i en leilighet i byen) .

Husholdninger som vil gå over fra nettomåling til et nettobetalingssystem mellom 1. mai i år og 28. februar 2025, vil kunne motta kostnadene for kWh spart i målesystemet i kontanter (i samsvar med statsrådsforskrift nr. 635 – ikke mer enn 600 euro før skattebetalinger, så det er verdt å vurdere det mest passende overgangsmomentet). Det skal bemerkes at du bare kan bytte fra ett system til et annet én gang.

Brukere kan få mer detaljert informasjon om driftsprinsippene for nettooppgjørssystemet fra sin strømforhandler. Informasjon om typer nettobetalinger er også tilgjengelig i informasjonsressursene til Klima- og energidepartementet.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...