Investering | OPs sjefanalytiker: Slutten av året ser positiv ut

Les sammendraget

Sammendraget er laget av kunstig intelligens og sjekket av et menneske.

Finske selskapers inntjeningsperiode fra januar til mars ble delt i to deler.

Salget var svakere enn forventet, men det samlede driftsresultatet overgikk forventningene.

Skogindustri, metallindustri og helsevesen er vinnere på slutten av året.

Gjenopplivingen av global industri vil stimulere økonomien, mener OP.

Finansgruppe OPs sjefanalytiker Antti Saari anslår at finske selskapers resultatperiode januar–mars gikk i to retninger.

«Selv om etterspørselen har vært svak, har selskapenes resultater holdt seg godt forholdene tatt i betraktning. Vi regner med at økonomien tar seg opp i andre halvår, og vinnerne ved utgangen av året vil spesielt være skogindustrien, metallindustrien og helsevesenet», sier Saari i meldingen..

Selv om resultatene til finske selskaper fortsatte å falle i årets første kvartal, overgikk de forventningene som helhet.

Det var like mange positive og negative inntjeningsoverraskelser, anslår Saari.

Bedrifter i følge OPs beregninger var omsetningen stort sett lavere enn forventet, men det samlede driftsresultatet til selskapene var opptil tre prosent høyere enn forventet.

Ifølge Saari var de positive overraskelsene i første kvartal spesielt skogindustrien, matsektoren og finanssektoren.

De største resultatskuffelsene ble sett i konsumvaresektoren, handelssektoren og energisektoren.

Økonomi pick-upen er først og fremst påvirket av gjenopplivingen av global industri, som Finland som et industridrevet marked drar nytte av, mener OP.

– Vi tror at i juli–september vil det samlede driftsresultatet til finske selskaper være høyere enn i sammenligningsperioden for ett år siden, sier Saari i pressemeldingen.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...