Konstruksjon | Er dette et nytt tegn fra toppen av byggebransjen? YIT har som mål å kvitte seg med tomtene sine ved hjelp av et tipsgebyr

Byggefirma YIT har lagt ut for salg et stort antall tomter som det ikke har bruk for. Det er 65 tomter til salgs fra ulike deler av Finland.

Det er tomter for bygårder, rekkehus, eneboliger samt tomter for kontorer.

Det er første gang det selges tomter aktivt og systematisk.

Tidligere har det selvfølgelig vært forsøk på å selge dem på nett og gjennom blant annet auksjoner og eiendomsmeglere.

YITs nettside har en liste over alle tomtene den ønsker å bli kvitt. Tomter kan kjøpes av hvem som helst.

Det er også nytt at YIT prøver å få fart på salget av tomter med tips utbetalt til ansatte. Den ansatte er lovet en belønning på 1.000 euro dersom han lykkes med å gi et tips om en interessert kjøper, som det oppstår landhandel med. Dette er også en del av den nye aktiveringen.

Ansatte kan også kjøpe en tomt til seg selv, ifølge kunngjøringen på YITs intranett.

YIT har allerede utbetalt tipsbonuser til sine ansatte for å få fart på salget av leiligheter på samme måte som det nå er for tomter.

Hvor fra hva handler det om?

Er YITs økonomiske situasjon så alvorlig at den må avvikle alle mulige eiendeler? Eller er utsiktene for bygging så dystre at tomtene ikke skal brukes på lenge?

I likhet med andre byggefirmaer har YIT lidd under nedgangen i boligsalg og bygging. Selskapet er tungt i gjeld, ved inngangen til året resultatet gikk ned dypere inn i tapet og antallet usolgte leiligheter økte.

Allerede i slutten av mars var det 1.359 usolgte ferdige leiligheter, hvorav ett tusen i Finland. Samtidig skal det bygges 1.350 flere nye leiligheter i år, men bare 300 av dem i Finland.

YIT prøver for tiden å få fart på salget av leiligheter knyttet til butikken med tilbud om rentetak.

Selskapet har imidlertid ingen akutt nødsituasjon akkurat nå, da finanspakken som ble laget for et par måneder siden letter den økonomiske situasjonen. I mars søkte YIT om finansiering fra sine eiere gjennom en rettet emisjon og en konvertibel obligasjon. I tillegg ble vilkårene for eksisterende lån endret.

Den har også solgt mye av sine eiendeler i løpet av året, tirsdag kunngjorde den at den hadde solgt sin andel i veiselskapet som bygde motorveien Hamina-Vaalimaa. På slutten av fjoråret solgte det YIT Energy og i begynnelsen av dette året YIT Kalusto. Byggingen skal i fremtiden håndteres med utleieutstyr.

Salgene er en del av endringsprogrammet som YIT startet for et drøyt år siden, og som har som mål blant annet å bedre kapitalbruken. Som en del av programmet foretar selskapet en strategisk vurdering av sine beholdninger og deres eventuelle salg.

Blant annet vurderes YITs eierandel i kjøpesenteret Tripla, det vil si muligens for salg.

av YIT av lederen for boligsegmentet Antti Inkilän i henhold til salg av tomter er ikke direkte knyttet til endringsprogrammet. Det er imidlertid klart at det forbedrer bruken av kapital.

– Det er meningsløst å henge tomter på balansen hvis det ikke er noen påregnelig bruk for dem i nær fremtid, sier Inkilä.

Han minner om at kostnader som eiendomsskatt stadig legges på ledige tomter.

Hovedårsaken til å selge tomtene er ifølge Inkilä at de aktuelle tomtene ikke lenger brukes. Ifølge Inkilä ble en stor del av tomtene til salgs allerede kjøpt opp for selskapet for rundt tjue år siden, det vil si i begynnelsen av årtusenet.

Det kan for eksempel være etterlatte fragmenter av tomten eller tomter som ellers ikke egner seg for gjeldende planer.

Det er typisk for byggefirmaer å anskaffe tomter til lager, for eksempel for å forutse utviklingen av boligområder.

Noen av tomtene har kommet til YIT, for eksempel fra United Lemminkäinen.

Bare det å finne ut av tomtereservatet har krevd mye arbeid.

Ifølge Inkilä tyder ikke salget av tomter på at byggestarten utsettes ytterligere. Tomtene for salg er ikke de som ville vært de første til å starte.

Hvordan holdes de store pengene i tomtene da? Inkilä ønsker ikke å vurdere dette offentlig.

Er det butikk ferdig?

Det er ikke sett noe stort hastverk med å kjøpe, men det har vært interesse, meldes det fra salgssiden av både bolig- og kontortomter.

For eksempel er en av kontortomtene i Sør-Finland solgt så langt i år, og i tillegg er det forhåndskontrakt i påvente av kjøpetilbud og avklaringer, sier YITs leder for prosjektutvikling og bygg i hovedstadsregionen. Rasmus Holmberg. Hensikten er ifølge ham ikke å selge tomter til redusert pris.

Det er i dag seks kontortomter til salgs i hovedstadsregionen. Totalt selger YIT 21 kontortomter i Finland.

Det er nesten ikke behov for å selge tomter til boligbygging i hovedstadsregionen. Det er kun to større tomter med små bolighus til salgs i Nupur, Espoo.

Det er imidlertid mye å selge andre steder i Sør-Finland. Totalt har YIT 44 boligtomter som er blitt overflødige, mer enn halvparten av disse er i Sør-Finland.

Flertallet av disse er bygårdstomter. Det er ingen eneboligtomter til salgs i det trafikkerte Finland. I stedet handler YIT fra Sodankylä med flere eneboligtomter.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...