Kunstig intelligens, Google investerer 25 millioner euro i trening i Europa

Finansieringen er en del av Googles nye AI Opportunity Initiative for Europe, som også inkluderer økt støtte for startups og utvidelse av gratis online treningsøkter om grunnleggende AI til flere språk

Google har annonsert en investeringsplan på 25 millioner euro for å utvikle ferdigheter og opplæring innen kunstig intelligens i Europa. Initiativet, som først og fremst retter seg mot undertjente og sårbare samfunn, markerer et betydelig skritt mot å utvide tilgangen til teknologi over hele kontinentet. Finansieringen vil være tilgjengelig i hele regionen, med en innledende bevilgning på €10 millioner satt av spesielt for å forbedre arbeidernes AI-ferdigheter. Dette trekket har ikke bare som mål å bygge bro over teknologigapet, men har også som mål å utstyre enkeltpersoner med ferdighetene som trengs for å trives i den utviklende digitale økonomien.

Finansieringen er en del av Googles nye AI Opportunity Initiative for Europe, som også inkluderer økt støtte for oppstart og utvidelse av gratis nettbaserte opplæringsøkter om grunnleggende AI til flere språk. Målet er å bryte ned språklige og kulturelle barrierer som ofte hindrer rettferdig tilgang til utdanningsressurser. Matt Brittin, Googles president for EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika), fremhevet viktigheten av å gjøre AI bygget av og tilgjengelig for alle for å sikre at teknologien gir omfattende fordeler. «Å støtte mennesker og land til å gripe muligheten som denne teknologien gir, er et av våre primære mål,» sa Brittin i et blogginnlegg, og fremhevet hvordan Europa kan gå foran i bruk av AI for å skape en sterk og rettferdig økonomi.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...