Mark Cuban forsvarer DEI selv når kritikere svermer

Ettersom noen av landets største arbeidsgivere trekker støpslet for deres innsats for mangfold, rettferdighet og inkludering, forsvarer Mark Cuban politikken denne uken, og kaller praksisen «positiv» for næringslivet.

Milliardæren, en deleier av Dallas Mavericks og en dommer på ABCs «Shark Tank», sa i et innlegg på X (tidligere Twitter) at hans erfaring som gründer og investor viser at selskaper som omfavner DEI har en tendens til å være mer vellykket.

«Jeg eier eller investerer i hundrevis av selskaper,» han skrev. «Jeg vet at DEI er positivt fordi jeg ser dets innvirkning på bunnlinjene. Det har blitt gjentatt av mange administrerende direktører.»

Cubans uttalelser var et svar på kritikk han mottok tidligere denne uken fra den kanadiske psykologen Jordan Peterson og den konservative aktivisten Christopher Rufo, begge vokale motstandere av DEI. i sin egen X innlegganklaget Peterson og Rufo cubaneren for å være en rik liberal elite som prøver å fremstå som sympatisk overfor mennesker fra historisk marginaliserte miljøer.

Uttalelser fra Cuban og hans kritikere markerer det siste kapittelet i en pågående debatt om effektiviteten og rettferdigheten til politikk rettet mot å gjøre organisasjoner mer mangfoldige og inkluderende.

Selv om mange selskaper, høyskoler og andre organisasjoner har fulgt DEI-prinsippene i flere tiår i USA, skjøt ideene fart for fire år siden etter at en politimann i Minneapolis drap på George Floyd. Etter hans død sverget selskaper å styrke DEI-innsatsen sin, med et mål om å gjøre staben mer rasemessig og kulturelt representativ.

Nylig har imidlertid selskaper gått tilbake på disse forpliktelsene, sagt opp sine DEI-offiserer og kuttet ned på relatert opplæring. Selskaper som Alphabet og Meta har hver kuttet DEI-relaterte stillinger, samt planlagt utviklingstrening for minoritetsansatte.

Universitetets systemer i Florida, Texas og Wisconsin ser også DEI-innsatsen på campus avta. Og i en undersøkelse blant mer enn 100 globale ledere av store organisasjoner, fant det britiske konsulentfirmaet Arrival at DEI-initiativer har falt fra ledernes lister over toppprioriteringer.

DEI-motstandere, hvorav mange identifiserer seg som konservative, hevder at denne innsatsen utgjør en reversering av rasisme fordi de prioriterer å ansette og promotere fargede personer. Tilhengere av rammeverket sier det handler om å bidra til å fremme likestilling og representasjon for mennesker av ulike raser, kjønn og evner.

«Vi kan krangle om taktikk og strategier, men vi kan ikke trekke oss tilbake fra ideen om at et 21. århundres Amerika – en sterk nasjon – må tilby like veier til muligheter for mennesker,» sa Urban League-sjef Marc Morial til CBS New York i februar.

For bedrifter er forskning på forretningsfordelene ved DEI blandet. For eksempel en 2023 studere av markedsføringsfirmaet TechTarget fant at DEI kan forbedre et selskaps merkevareimage, gjøre organisasjonen mer konkurransedyktig og øke innovasjonen. Men annet forskning har reist spørsmål om prioritering av mangfold og inkludering bidrar til å forbedre bedriftenes økonomiske resultater.


Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...