Mattarella i Elfenbenskysten, en partner av primær betydning

«L»Italia mener Elfenbenskysten en partner av primær betydning, de siste årene har dialogen vår vokst intenst, og vi har til hensikt å vokse videre.» Republikkens president, Sergio Mattarellaog møtte sin ivorianske motpart i Abidjan Alassane Ouattaragjentar «troen på en nødvendigvis felles fremtid mellom Afrika og Europa» og «behovet for et konkret, likeverdig, gjensidig respektfullt partnerskap, med stadig økende felles initiativ». I denne sammenhengen minner statsoverhodet om at for Italia Mattei Plan «det har til hensikt å være en plan for konkret, felles arbeid for utviklingen av det afrikanske kontinentet».

De Republikkens president så gjennomgår de konkrete spørsmålene som forholdet mellom landet vårt og Elfenbenskysten utvikler seg om: «Vi har et godt samarbeid i energisektoren – minnes Mattarella – takket være felles handling av Eni og Petroci, med oppdagelsen av to veldig store forekomster som vil tillate Det koster
av elfenben å være en hovedperson når det kommer til energi for fremtiden. Oppdagelsen og oppstarten av bruken av Baleine-forekomsten i fjor, ved siden av Calao, er av stor betydning, men vi har til hensikt å utvide dette samarbeidet til andre sektorer og områder.» For eksempel i «kakao , der Côte d’Ivoire er en hovedperson i verden».

Statsoverhodet minner så om det «effektive samarbeidet som eksisterer mellom innenriksministrene i våre to land om migrasjonsfenomen«, forsikrer at Italia er «side om side med Côte d’Ivoire og landene i den vestafrikanske økonomiske organisasjonen» for å motvirke «forverringen av den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i området Sahel«.

Og i samtalen mellom Mattarella og Ouattara gjennomgås alle de bekymringsfulle internasjonale krisescenarioene: «jihadistisk terrorisme, en fare for våre folks fredelige sameksistens»; piratkopiering, situasjonen i Medium
Orient«med en tilstand som risikerer å skape hindringer i stedet for å legge til rette for det prospektet som garanterer sikkerhet til Israel og hans rett til å forsvare seg er én Stat for palestinerederfor løsningen av to stater for to folk.» Og så krigen Ukrainamed Mattarella som uttrykker takknemlighet for «stillingen til Elfenbenskysten, som fullt ut er i samsvar med FNs verdier og prinsipper».

Og akkurat som i det gamle Hellas stoppet krigene under OL, Mattarella avslutter med å hylle et viktig øyeblikk i Elfenbenskystens historie, som ser ut til å være malplassert med den tragiske og dramatiske konteksten som tidligere ble fremkalt: «Jeg vil fornye gratulasjonene til president Outtara og alle ivorianerne for stor seier av Afrika Cup av Elfenbenskysten, des elephants. Det var en stor suksess, ikke bare sportslig, men også når det gjelder organisatorisk effektivitet, som ble beundret over hele verden.»

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...