Meloni-Schlein, TV-sammenligning hoppet over i Rai: årsaken

TV-konfrontasjonen på Rai mellom statsminister Giorgia Meloni og sekretæren for det demokratiske partiet Elly Schlein hoppes over med tanke på Europa-valget i 2024 «Bare fire av de åtte listene som var representert i parlamentet godtok Rais invitasjon til en toveis sammenligning mellom ledere på grunnlag av representativ styrke. Av denne grunn, i mangel av flertallet som kreves av myndigheten. for garantier i kommunikasjon, mener Rai at de ikke kan planlegge noen diskusjon i de tidligere foreslåtte vilkårene», heter det i et notat fra Viale Mazzini.

«Den offentlige tjenesten – forsikrer Rai – vil fortsette å garantere, som den alltid har gjort, respekt for Par Condicio i nyheter og dybdeprogrammer med balansen og korrektheten som er anerkjent av myndigheten selv».

Etter det Adnkronos har fått vite er de fire listene som går inn for den toveis TV-konfrontasjonen mellom lederne Fratelli d’Italia, Pd, Italia viva og Lega. Avs, Forza Italia, M5S og Action er imidlertid imot. Siden flertallet av gruppene til stede i parlamentet ikke var nådd, kunngjorde Rai at det ikke er noen betingelser for å gjennomføre møtet, som allerede er planlagt, mellom Meloni og Schlein moderert av Bruno Vespa.

Forskriften om like vilkår

Forskriften om like vilkår, som følger av de samlede bestemmelsene i vedtak nr. 90/24/CONS og de i bestemmelsen av 9. april 2024 fra den parlamentariske kommisjonen for generell ledelse og tilsyn med radio- og TV-tjenester, bestemmer at hvis Rai eller private nasjonale kringkastere har til hensikt å kringkaste programmer dedikert til sammenligningen «må de sørge for effektiv likebehandling mellom alle de nevnte eksponentene (…) ikke bare innenfor samme sending, men også innenfor en syklus av flere sendinger av samme program, organisert etter samme metoder og med samme lyttemuligheter». Det er derfor nødvendig å vurdere eksistensen av samsvar med prinsippet om likebehandling, som skissert i den siterte artikkelen, basert på metodene for gjennomføring og plassering av sendingene.

I det konkrete tilfellet kan likebehandling sikres ved å gi alle politiske emner samme mulighet for diskusjon. Myndighetens råd mener også at sendingene som er dedikert til sammenligningen, som definert i artikkel 7 nr. 11 i tilsynets forskrift og av artikkel 4 nr. 7-ter av den parlamentariske kommisjons bestemmelse for det generelle og tilsyn med radio- og fjernsynstjenester, kan anses som legitime der det aktuelle formatet er akseptert av et stort flertall av listene i valgkonkurranse og uansett av flertallet av listene med representasjon i Stortinget. Eventuelle kompensasjonsrom for de som må gi avkall på formatet på diskusjonene må organiseres i samsvar med prinsippene fastsatt i nevnte lovgivning og spesielt prinsippet om de samme lyttemuligheter.

Les også

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...