Misbruk | Kredittopplysninger ble etterspurt fra positivt kredittopplysningsregister på feil grunnlag

Skatteadministrasjonen Det positive kredittopplysningsregisteret under i bulletinen.

Ifølge gjeldende informasjon er programvaren som kreditor har brukt, blitt brutt, heter det i utgivelsen. Som følge av datainnbruddet er det positive kredittopplysningsregisteret bedt om kredittopplysningsregisterutdrag uten begrunnelse.

Som en forholdsregel er programvaregrensesnittet for utlåner midlertidig stengt.

Frigivelsen sier ikke hvilken kreditor det er snakk om. Selve det positive kredittopplysningsregisteret har ikke vært utsatt for datainnbrudd.

Personlige IDer innhentet som følge av datainnbrudd begått i andre organisasjoner tidligere kan ha blitt brukt i misbruket, heter det i utgivelsen.

Inntektsregisterenheten til Skatteetaten, som fører et positivt kredittopplysningsregister, etterforsker nå saken og hvor mange kunder som er berørt av situasjonen.

Ved behov samarbeider enheten også med andre myndigheter, som personvernombudet og politiet.

Positivt kredittopplysningsregisteret ble åpnet for bruk i begynnelsen av april. Registeret samler inn opplysninger om borgernes kreditt og inntekt. For eksempel får banken på denne måten et oppdatert bilde av faktisk inntektsnivå og kreditter til den som søker om lån.

Registeret hjelper også enkeltpersoner med å administrere sin egen økonomi. Dersom de ønsker det kan de bruke registeret til å sette et frivillig kredittforbud for seg selv gratis.

Långivere som banker har rett til å bestille kredittopplysningsregisterutdrag av den enkeltes opplysninger når vedkommende søker om nytt lån eller endrer kredittavtale. I stedet har for eksempel ikke utleiere lov til å søke i leietakers opplysninger i kredittregisteret ved inngåelse av leieavtale.

Ifølge Skatteetaten er bruken av registeret kontinuerlig kontrollert og overvåket. Ved behov kan inntektsregisterenheten stenge en bestemt aktørs tilgang til registerets data, enten midlertidig eller permanent.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...