Nasjonal økonomi | Verdiene av finsk eksport og import falt drastisk i desember og resten av året

Statistikk Finland ifølge data publisert mandag, falt verdien av vareeksporten i henhold til betalingsbalansen med 19 prosent i desember fra for ett år siden.

Verdien var 6,1 milliarder euro i desember.

Verdien av vareimporten ifølge betalingsbalansen falt med 18 prosent fra for ett år siden til 5,9 milliarder euro.

Tjenesteeksport verdien sank med 18 prosent fra et år siden og var 2,9 milliarder euro. Verdien av tjenesteimport falt med 8 prosent fra for ett år siden til 3,6 milliarder euro.

Dermed var tjenestebalansen i underskudd på 0,7 milliarder euro.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var driftskontoen i balanse i desember 2023.

Slutten av året i gjennomgangen av de siste tre månedene falt verdien av eksporten av varer og tjenester med 3,9 milliarder euro, eller 12 prosent sammenlignet med samme periode for ett år siden.

Verdien av importen av varer og tjenester falt med 4,5 milliarder euro, eller 13 prosent, i oktober–desember.

Ganske enkelt verdien av vareeksporten falt med 2,3 milliarder euro i årets siste kvartal, og verdien av importen av varer falt med 4,0 milliarder euro fra året før. Handelsbalansen var på 3,0 milliarder euro i overskudd.

Tjenestebalansen svekket seg med 1,1 milliarder euro fra året før og hadde et underskudd på 2,3 milliarder euro. Den viktigste årsaken til svekkelsen av balansen var nedgangen i tjenesteeksporten.

Tjenesteeksporten ble redusert mest av den svake utviklingen i eksporten av telekommunikasjon, informasjonsteknologi og informasjonstjenester, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Statistikk Finland sjefaktuar Juuso Hietanen sier at den betydelige svekkelsen av eksport og import sammenlignet med for ett år siden i stor grad skyldes at inflasjonen var høy ved sammenligningspunktene for ett år siden.

Prisen på energi var også høy, det samme var prisene på ulike råvarer, som metaller.

«Når prisene normaliseres, vil det gjenspeiles i eksport- og importtallene.»

Ved utgangen av 2023 har eksporttallene stort sett holdt seg på samme nivå.

– Derfor var det ingen sterk økning i eksporten, sier Hietanen.

Betalingsbalanse beskriver nasjonaløkonomiens ytre balanse og er en del av nasjonaløkonomiens regnskap.

Driftsregnskapet beskriver virkningen av utenlandske økonomiske transaksjoner på nasjonalinntekt og på balansen mellom sparing og investering i nasjonaløkonomien.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...