Økonomien | Inflasjonen avtok mindre enn ventet i USA

Forbrukerpriser inflasjonen avtok i januar i USA.

Basert på konsumprisindeksen som ble offentliggjort av Arbeidsdepartementet tirsdag, var inflasjonen 3,1 prosent, mens den var 3,4 prosent i desember.

Inflasjonen var litt raskere enn ventet i januar, da økonomer i en undersøkelse fra nyhetsbyrået Bloomberg ventet å bli 2,9 prosent.

Sammenlignet med desember steg prisene med 0,3 prosent.

I januar energi ble billigere med 4,6 prosent fra for ett år siden, men mat ble dyrere med 2,6 prosent, tjenester med 5,4 prosent og bolig med 6,0 ​​prosent.

Kjerneinflasjonen, nøye overvåket av sentralbanken og økonomer, var 3,9 prosent, som var like rask som i desember.

Kjerneinflasjon er et viktig mål fordi den direkte innvirkningen av følsomt endrede energi- og matvarer på forbrukerprisene er fjernet fra den. Det forteller bedre om det brede spekteret av inflasjon.

Fort For å temme inflasjonen har sentralbanken strammet inn pengepolitikken 11 ganger på mindre enn to år.

Sentralbanken sluttet å stramme inn pengepolitikken i juni, men gjenopptok den igjen i juli. Siden september har den holdt styringsrenten uendret i området 5,25-5,50 prosent.

Spesielt det faktum at kjerneinflasjonen holdt seg uendret i januar underbygger vurderingen om at sentralbanken neppe vil senke styringsrenten igjen i mars.

Arbeidsmarkedet i USA er fortsatt stramt og lønnspresset er relativt høyt.

OECD, industrilandenes samarbeidsorganisasjon, anslo i forrige uke at inflasjonen i USA vil avta til 2,2 prosent i år og 2,0 prosent neste år.

Sentralbankens prisstabilitetsmål inflasjon skal være to prosent i gjennomsnitt over lang tid.

«De nye inflasjonsdataene støtter sentralbankens syn på at det er verdt å vente på mer informasjon om utviklingen i inflasjonen. Det ser ut til at sentralbanken ikke vil senke styringsrenten før i mars», sier sjefanalytikeren i finansselskapet Nordea. Jan von Gerich.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...