Økonomien | Inflasjonen avtok til 3,4 prosent i USA

Forbrukerpriser inflasjonen avtok i april i USA.

Basert på konsumprisindeksen som ble offentliggjort av Arbeidsdepartementet onsdag, var inflasjonen 3,4 prosent, mens den var 3,5 prosent i mars. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg var nedgangen i inflasjonen i tråd med økonomenes forventninger.

Konsumprisene steg med 0,3 prosent fra måneden før.

I April energi ble dyrere med 2,6 prosent fra for ett år siden, mat med 2,2 prosent, tjenester med 5,3 prosent og bolig med 5,5 prosent.

Kjerneinflasjonen, nøye overvåket av sentralbanken og økonomer, var 3,6 prosent. I mars var den 3,8 prosent.

Kjerneinflasjon er et viktig mål fordi den direkte innvirkningen av følsomt endrede energi- og matvarer på forbrukerprisene er fjernet fra den. Det forteller bedre om det brede spekteret av inflasjon.

Fort For å temme inflasjonen har sentralbanken strammet inn pengepolitikken 11 ganger på drøye to år. I følge sentralbankens prisstabilitetsmål skal inflasjonen være to prosent i gjennomsnitt over lang tid.

Sentralbanken stoppet innstrammingen i pengepolitikken i juni, men fortsatte den nok en gang i juli. Siden september har den holdt styringsrenten uendret i området 5,25-5,50 prosent.

Ennå ved inngangen til året regnet finansmarkedene med at sentralbanken ville senke styringsrenten i juni.

På grunn av mer sta inflasjon enn antatt, tror mange økonomer at sentralbanken vil senke styringsrenten for første gang først til høsten.

Aprils nye inflasjonsdata støtter dette synet, fordi en inflasjonsrate på mer enn tre prosent er altfor rask fra sentralbankens synspunkt.

To for en uke siden antydet markedskomiteen, som vedtar sentralbankens pengepolitikk, at den ville utsette rentekuttet, fordi nedbremsingen ikke har kommet videre.

«Det vil trolig ta oss lenger tid å få tillit til at vi er på en bærekraftig vei mot to prosent inflasjon,» konsernsjefen Jerome Powell sa.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...