Økonomien | Inflasjonen i eurosonen avtok uventet i mars

Forbrukerpriser oppgangen, eller inflasjonen, i euroområdet avtok mer enn ventet i mars.

Ifølge de foreløpige dataene publisert av Eurostat, Den europeiske unions statistiske senter, var inflasjonen fredag ​​2,4 prosent forrige måned, mens den årlige økningen i konsumprisene i februar var 2,6 prosent.

Økonomer ventet at inflasjonen skulle holde seg på 2,6 prosent i en konsensusmåling samlet inn av nyhetsbyrået Reuters. Sammenlignet med forrige måned vil konsumprisene øke med 0,8 prosent i mars.

Også Kjerneinflasjonen, nøye overvåket av Den europeiske sentralbanken (ECB), avtok i forrige måned mer enn økonomer estimerte.

Kjerneinflasjonen avtok til 2,9 prosent i mars og 3,1 prosent i februar, mens forventningen var 3,0 prosent. Kjerneinflasjon inkluderer ikke endringer i følsomt endrede mat- og energipriser.

Kjerneinflasjonen avtok til under tre prosent i mars for første gang siden februar 2022.

ECBs mål er å holde inflasjonen på 2 prosent på mellomlang sikt.

Bank– og forsikringskonsernet OP anslår at ECB nå er et skritt nærmere å senke renten. Inflasjonen i euroområdet har avtatt gradvis i mer enn ett år nå.

«Den viktigste fordelen med inflasjonstallene er at de bekreftet at prispresset har fortsatt sin gradvise lettelse», skriver OPs senior markedsøkonom. Jari Hännikäinen i sin kommentar.

Ifølge OP gir inflasjonstallene for mars ECB en ryggrad til å bevege seg mot starten av rentekutt, selv om sentralbanken ifølge banken fortsatt trenger ytterligere bevis på en avkjøling av lønnspresset før den endrer sin politikk.

«De siste inflasjonstallene endrer ikke vårt syn på ECB. Vi forventer at ECB holder sin pengepolitiske linje stabil på neste ukes møte, men gir et sterkere hint enn før om tilnærmingen til rentekutt», anslår Hannikäinen.

OP spår at ECB vil starte sitt rentekutt i juni med et kutt på 0,25 prosentpoeng.

av euroområdet Blant de viktigste komponentene i inflasjonen ble energien billigere i mars med 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

På den annen side steg matvareprisene med 2,7 prosent, industriprodukter med 1,1 prosent og tjenester med 4,0 prosent.

Av disse var det kun prisutviklingen på tjenester som var uendret i mars. Det tyder på at den relativt raske lønnsutviklingen øker prisene på tjenester i euroområdet.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...