Økonomien | Kommisjonen spår: Utvinningen av eurosonen har begynt

europeisk Kommisjonen spår at konsumprisene vil stige, det vil si at inflasjonen vil avta raskere enn forventet. Dette underbygger finansmarkedets syn på at Den europeiske sentralbanken vil begynne å kutte renten i begynnelsen av juni.

I sin økonomiske oversikt publisert onsdag spår kommisjonen at inflasjonen vil avta til 2,5 prosent i år og 2,1 prosent neste år. Tilbake i februar anslo kommisjonen at inflasjonen ville sette seg på 2,7 prosent i år og 2,4 prosent neste år.

«Vi forventer at den økonomiske veksten vil ta seg opp i år og akselerere ytterligere i 2025. Samtidig forventes inflasjonen å avta ytterligere og nå ECBs (Europeiske sentralbank) mål neste år,» sa økonomikommissæren Paolo Gentiloni på en pressekonferanse onsdag.

I følge sentralbankens prisstabilitetsmål skal inflasjonen være to prosent på mellomlang sikt. I april var den 2,4 prosent.

I løpet av et år har inflasjonen avtatt tydelig, da den i april 2023 var 7,0 prosent.

av euroområdet den økonomiske kommisjonen spår at den vil vokse med 0,8 prosent i år og 1,4 prosent neste år. Oppgangen akselereres spesielt av veksten i privat konsum, som forsterkes av oppgang i reallønninger og sterk sysselsetting.

Basert på foreløpig informasjon økonomien i euroområdet vokste ved inngangen til året, 0,3 prosent fra forrige kvartal. Situasjonen har bedret seg mer og raskere enn forventet.

Den finske økonomiske kommisjonen anslår at den vil gå i stå i år, da bruttonasjonalproduktet ikke vil vokse i det hele tatt. Ifølge kommisjonen vil finsk økonomi vokse med 1,4 prosent neste år.

Ifølge prognosen vil tysk økonomi vokse med 0,1 prosent i år og 1,0 prosent neste år. Tyskland er den største nasjonale økonomien i Europa, som har en betydelig vekt i økonomien i euroområdet.

Kommisjon peker også på at økonomisk usikkerhet har økt de siste månedene på grunn av Russlands storoffensiv i Ukraina og krigen i Gaza. De økonomiske effektene av Rødehavets angrep har derimot vært mindre enn antatt.

Til tross for oppgangen er den økonomiske veksten i euroområdet fortsatt sakte, noe som først og fremst skyldes den svake utviklingen i arbeidsproduktiviteten.

Kommisjonen anslår at amerikansk økonomi vil vokse med 2,4 prosent i år og 2,1 prosent neste år.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...