Økonomien | Mat og bolig ble billigere i mars – inflasjonen beregnet i henhold til Finlands EU-regler avtok

Finland Inflasjonen beregnet etter EUs regler, det vil si den årlige endringen i den harmoniserte konsumprisindeksen, avtok til 0,6 prosent i mars, ifølge Statistisk sentralbyrås foreløpige data. I februar var den årlige endringen i indeksen 1,1 prosent.

Målet til Den europeiske sentralbanken (ECB) er to prosent inflasjon i euroområdet, så Finland ligger klart under det.

I mars ble utdanningen dyrere, 7,7 prosent. Maten ble derimot billigere med 1,2 prosent sammenlignet med for ett år siden. Boligkostnadene falt med over to prosent.

Alkoholholdige drikkevarer og tobakk ble dyrere med over fire prosent, og restauranter og hoteller med om lag 3,5 prosent.

Den månedlige endringen i den harmoniserte konsumprisindeksen sammenlignet med februar var nesten null.

Harmonisert forskjellen mellom konsumprisindeksen og de faktiske inflasjonstallene publisert av Statistisk sentralbyrå, det vil si konsumprisindeksen, er at den ikke inkluderer for eksempel selveierbolig eller renter på lån. For eksempel var inflasjonen i februar 3 prosent, mens inflasjonen beregnet etter EUs regler var 1,1 prosent.

De foreløpige dataene vil bli spesifisert senere, når datainnsamlingen for statistikkmåneden er avsluttet.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...