på vaksiner handlet i allmennhetens interesse

«Ministerdomstolen i Roma har den siste saken mot den tidligere helseministeren Roberto Speranza er avsluttet åpnet etter noen klager knyttet til vaksinasjonskampanjen.» Advokat Danilo Leva, advokat for den tidligere helseministeren, Roberto Speranza, skrev dette i et pressenotat.

«I kjennelsen, i tråd med det som allerede er anført i begjæringen om henleggelse fra Statsadvokatembetet – understreker advokaten – anerkjennes riktigheten av Speranzas opptreden utelukkende rettet mot å forsvare allmenne interesser og borgernes rett til helse».

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...