Renter | Olli Rehn: ECB kan begynne å senke renten i juni – det er ingen grunn til å mobbe Fed

europeisk sentralbank ECB trenger ikke å påvirke den amerikanske sentralbanken Fed i sine rentebeslutninger, men den kan begynne å senke renten allerede i juni, sier sentralbanksjefen i Finland. Olli Rehn for nyhetsbyrået AFP.

Rehn uttaler til nyhetsbyrået at Feds retningslinjer ikke definerer ECBs renteløsninger. Fed begynte å heve renten til dagens høye nivå i mars 2022, og ECB fulgte etter i juli samme år.

Nå ser det ut til at ECB rekker å begynne å senke renten før Fed. Inflasjonen ser ut til å ha slått rot i amerikansk økonomi mer iherdig enn i euroområdet, og forventningene til ECBs rentekutt i juni har fått støtte.

Utenfor euroområdet tok den svenske sentralbanken det første steget allerede i begynnelsen av mai, da den skjærtorsdagsaften satte ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Fra Fed tidligere var det ventet et rentefall i begynnelsen av sommeren, men nå har blikket flyttet seg mot slutten av året.

Den nedadgående trenden i inflasjonen og den moderate økningen i lønnskostnadene gjør ifølge Rehn at det er gode forutsetninger for å lempe pengepolitikken i juni.

«Etter det må vi se om trenden fortsetter,» sa Rehn.

Som sentralbanksjef er Rehn et av medlemmene av ECB-rådet, som bestemmer pengepolitikken i euroområdet.

Rehn begynte ikke å love neste rentekutt med en gang i juli.

«Vi er ikke forpliktet til noen rentebane,» sa Rehn, og gjentok ECB-presidenten Christine Lagarde posisjon.

I euroområdet det har oppstått bekymring for at starten på rentekutt i euroområdet kan føre til at euroen svekkes mot dollaren. Dette kan resultere i en ny akselerasjon av inflasjonen i euroområdet.

Ifølge Rehn er det imidlertid meningsløst å forvente at de økonomiske syklusene i USA og eurosonen kan være helt ute av synkronisering. Koronapandemien og krigen i Ukraina har rystet økonomiene i europeiske land på en annen måte enn man har sett i USA.

Ifølge Rehn er de økende forskjellene i utviklingen av den amerikanske og europeiske økonomien en stor bekymring. USA har vokst raskere enn euroområdet i 25 år allerede. Utviklingen har vært fremmet av en yngre demografisk struktur og bedre produktivitetsutvikling. Europa bør også bedre kvitte seg med sin avhengighet av russisk energi, noe som tydelig ble fremhevet av krigens utbrudd i Ukraina.

«Av denne grunn er innsats rettet mot den grønne omstillingen og digitalisering avgjørende for Europa. Vi investerer for lite i disse og det svekker vår konkurranseevne, sier Rehn.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...