Rettssaker | Rettssaken mot mannen starter: det er mistanke om at han har fått millioner i utviklingslån med løgn

Uleåborg Rettssaken om mistenkte forbrytelser i virksomheten til selskapet Uros starter i dag i tingretten.

Grunnleggerne av teknologiselskapet er anklaget for grovt bistandssvindel Jyrki Hallikai og Tommi Uharia. Politiet har tidligere sagt at de mistenkte nektet for handlingene under forundersøkelsen.

Rettssaken starter med en forberedende sesjon, hvor siktede ikke er forpliktet til å delta. Hovedforhandlingen skal etter planen starte i april. I dag vil imidlertid aktors stevningssøknad og politiets forundersøkelse bli offentliggjort.

Millioner av euro i offentlige penger

Saken gjelder produktutviklingslån og tilskudd til en verdi av over seks millioner euro totalt, som Uros, som siden har gått konkurs, mottok fra Business Finland på 2010-tallet. Ifølge politiet ga de mistenkte villedende informasjon til Business Finland og skjulte fakta som ville vært av vesentlig betydning for å motta tilskudd.

På tidspunktet for den påståtte forbrytelsen i 2011–2015 var Uhari selskapets administrerende direktør og Hallikainen var styreleder. Uhari forlot Uros for noen år siden, Hallikainen har vært hovedeier av Uros.

Uros ble slått konkurs i begynnelsen av 2022. Tingretten mente i sin konkursavgjørelse at selskapet var annet enn midlertidig insolvent slik konkursloven forutsatte. Ifølge retten hadde Uros på det tidspunkt gjeld på minst 13,5 millioner euro og kun rundt 14.000 euro i kontanter.

Konfidensielle avtaler med en affiliate

I årene 2011–2013 mottok Uros produktutviklingslån på nesten fem millioner euro og et tilskudd på 1,25 millioner euro fra daværende Tekes, eller nå Business Finland. På slutten av 2020 beordret Business Finland pengene tilbakebetalt umiddelbart.

STT sa høsten 2021 at det sannsynligvis ikke var noen tilsvarende reell virksomhet bak de store overskuddene Uros rapporterte. På det tidspunktet rapporterte STT også at Uros bare hadde betalt deler av renten på sine Business Finland-lån på nesten ti år.

Ifølge Business Finland ble det i 2019 og 2020 kjent med forhold som Uros hadde skjult og som ville ført til at finansiering ikke ville blitt gitt. Ifølge den skjulte Uros for finansmannen kontraktene som gjorde at resultatene utviklet eller oppnådd i de finansierte prosjektene ble solgt og overlevert til Luxembourg-datterselskapet.

Oppkjøpene ble beordret kansellert

Ifølge Uros» konkursbo ble datterselskapene i Luxembourg senere brukt til å flytte Uros» eiendeler utenfor rekkevidde for kreditorer.

I desember 2020 solgte Uros datterselskapene til konsernets morselskap Uros Ag for en samlet kjøpesum på rundt 25.000 euro. I følge konkursboet var handelene betydelig underpriset, da datterselskapene hadde til sammen over 320 millioner euro i eiendeler på balansen på tidspunktet for handelen.

Kjøpesummene ble heller aldri betalt, men ble ført i Uros sitt regnskap som fordringer på de solgte datterselskapene.

I oktober i fjor beordret Uleåborgs tingrett kansellering av forretningstransaksjonene. Tingretten avgjorde saken med en ensidig dom, fordi Jyrki Hallikainen, som ble ansett som representant for Uros Ag i saken, ikke svarte på konkursboets krav innen fristen.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...