Russland | Jernbaneeksporten av drivstoff i Russland halverte seg i mars på grunn av problemer med innenlandsk etterspørsel

Russland reduserte drivstoffeksporten med det halve i mars for å sikre tilgjengeligheten av bensin som trengs hjemme, melder nyhetsbyrået Reuters.

I slutten av februar innførte Russland seks måneders eksportrestriksjoner på drivstoff for å holde prisene stabile i Russland etter hvert som etterspørselen øker. Restriksjonene trådte i kraft 1. mars.

Ifølge statistikk samlet inn av Reuters eksporterte russiske raffinerier 323 000 tonn drivstoff med tog i mars.

mars på slutten av året var anslagsvis 14 prosent av Russlands oljeraffinerier delvis stengt på grunn av skader forårsaket av ukrainske droneangrep, anslår Reuters.

I februar 2023 innførte Russland restriksjoner på import av oljeprodukter fra Russland.

Siden den gang har Russland ifølge Reuters økt drivstoffeksporten til afrikanske og asiatiske land samt Tyrkia og Brasil.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...