Separerte foreldrebonus 2024, her er når du skal sende inn søknaden: krav og hvordan du ber om det

Bonus for separerte, skilt og/eller ikke-samboende foreldre: søknader åpner til 31. mars. Tiltaket, som tar sikte på å garantere et bidrag til trengende separerte foreldre som ikke har mottatt underholdsbidraget på grunn av manglende overholdelse av den andre forelderen (eks-ektefelle eller eks-samboer), leser vi i et notat fra INPS, er knyttet til reduksjon i inntekt som følge av den epidemiologiske krisen Covid 19.

Krav

Spesielt skyldes bonusen separerte foreldre med en inntekt som ikke overstiger 8 174 euro, som i kriseperioden Covid-19 bodde sammen med mindreårige eller voksne med alvorlig funksjonshemming og som i samme periode så barna deres delvis redusert eller i hele underholdsbidraget på grunn av opphør, reduksjon eller stans i arbeidet til den andre forsørgeransvarlige forelderen som skjedde med start 8. mars 2020 for en varighet på minimum nitti dager. Bonusen forfaller også dersom den forsørgeransvarlige har fått en inntektsreduksjon på minst 30 prosent sammenlignet med inntekten mottatt i 2019.

Spørsmålet

Søknaden om å få tilgang til ytelsen må sendes til INPS av forelderen som ikke har mottatt hele eller deler av underholdsbidraget, etter autentisering på instituttets portal, gjennom den spesifikke tjenesten «Bidrag for separerte eller skilte foreldre for å garantere kontinuiteten i utbetaling av underholdsbidraget», tilgjengelig i avsnittet «Adgangspunkt til ikke-pensjonsytelser». Fordelene vil bli utbetalt av INPS etter verifisering av de juridiske kravene av Department for Family Policies og avhengig av tilgjengeligheten av fondet som utgjør 10 millioner euro.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...