Siden mars er det kjøpt 273 e-resepter i utlandet

Siden utvekslingen av grenseoverskridende e-reseptdata med visse medlemsland, har latviske innbyggere brukt denne tjenesten 273 ganger og kjøpt elektronisk foreskrevne medisiner i utlandet. På den annen side har utlendinger benyttet denne muligheten i Latvia 120 ganger.

I samarbeid med National Health Service (NVD) overfører Latvia data om elektronisk foreskrevne resepter (heretter – e-resept) gjennom systemet utviklet av SIA «ZZ Dats» til Estland, Litauen, Polen, Tsjekkia, Spania, og også mottar e-reseptdata ikke bare fra de nevnte EU-medlemslandene, men også fra Portugal, og innbyggere i disse landene kan kjøpe reseptbelagte legemidler i latviske apotek dersom de er elektronisk foreskrevet i bostedslandet.

Reklame

I tillegg til de ovennevnte landene som Latvia allerede har datautveksling med, er Kroatia, Finland og Hellas også involvert i produksjon av reseptdatautveksling. Utveksling med disse landene kan startes i nær fremtid.

Etter hvert øker også antall land i produksjon, og for tiden har 14 flere land sluttet seg til prosjektet og fortsetter sitt arbeid for å starte driften i fremtiden med utveksling av e-resepter og grunnleggende helsedata til befolkningen – disse er EU-medlemmer Sverige, Ungarn, Slovenia, Irland, Italia, Slovakia, Bulgaria, Østerrike, Tyskland, Danmark, Romania, Belgia, og ytterligere to ikke-EU-land, Island og Norge.

4. mars 2024 startet Latvia utveksling av grenseoverskridende e-reseptdata med visse medlemsland for å gi borgere muligheten til å kjøpe sine e-reseptbelagte medisiner i andre EU-medlemsland under en forretningsreise , turistreise eller annet korttidsopphold. Inntil nå har medisiner foreskrevet i Latvia kun kunne kjøpes i utlandet hvis resepten ble skrevet på et papirskjema.

«Vi ser at systemet fungerer og med tiden vil det definitivt bli brukt av et mye større antall medlemsland og mennesker. Digitaliseringsprosessen avlaster ikke bare arbeidsstyrken, sparer økonomiske ressurser, men forbedrer også dagliglivet vårt betydelig – dette er bare en del av utviklingen av det digitale helsesystemet i nær fremtid. Vi er glade for at Latvia, med mulighetene gitt av utveksling av e-reseptdata og borgernes grunnleggende helsedata, viser seg som et progressivt land innen digitalisering, sier Edžus Žeiris, direktør for SIA «ZZ Dats», utvikler og vedlikeholder av «National Connection Program».

Bruk av e-resept i andre EU-medlemsland er mulig innenfor prosjektet «Utveksling av grunnleggende pasienthelsedata og e-reseptinformasjon med grenseoverskridende E-helseinformasjonssystemer» implementert av NVD. Prosjektet etablerte et nasjonalt kontaktpunkt for e-helse, som sikrer datautveksling på tvers av landegrensene og kobler det latviske e-helsesystemet med helsedatainformasjonssystemene i andre EU-land. Dette er mulig takket være bruken av den europeiske basistjenesteplattformen og det faktum at i Latvia er grunnleggende data om reseptbelagte legemidler og helse tilgjengelig elektronisk i E-helsesystemet.

Hvordan kjøpe elektroniske reseptbelagte legemidler i et annet medlemsland?

Når du ankommer et apotek i et annet EU-land, må du informere om at du er bosatt i Latvia og ønsker å kjøpe e-reseptmedisiner foreskrevet i Latvia. Du må fremvise legitimasjon på apoteket.

Hvis du vil bruke en e-resept utstedt i Latvia for å motta erstatningsberettigede legemidler, bør du ta hensyn til at du må betale for kjøp av legemidler på apoteket fra dine egne personlige midler. I et slikt tilfelle, ved retur til Latvia, kan du søke NVD om å be om refusjon av utgifter. Refusjon av utgifter vil bli brukt i henhold til kompensasjonsvilkårene som gjelder i Latvia.

Samtidig bør det tas i betraktning at det i andre medlemsland er mulig å kjøpe en del av kvantumet som er foreskrevet i resepten, for eksempel 2 av 6 foreskrevne ytre pakker (bokser) eller indre pakker (blister). Det resterende beløpet kan mottas i Latvia eller et annet medlemsland (vilkåret gjelder kun for de medlemslandene som støtter muligheten for å kjøpe slike medisiner i splitt). E-resepten vil vise en lapp om helt eller delvis utlevert medisin og resterende medisinmengde. Det vil ikke være mulig å kjøpe e-reseptmedisiner foreskrevet i Latvia i medlemslandene dersom de inneholder psykotrope eller narkotiske stoffer, samt medisiner spesifisert i e-resepten i fritekstform (for eksempel medisiner som apotek lager på bestilling ).

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...