Skattefrister april 2024, kalenderen med alle datoene

Av gårde de forpliktelser for april måned.

Den første viktige fristen på kalenderen er satt til 4. aprilfrist for å sende kommunikasjon av studiepoengoppdrag for superbonusen og ordinære husbonuser.

Utnevnelsen får enda større betydning i lys av de nye begrensningene som er innført ved lovresolusjon nr. 39/2024 som, blant de nye funksjonene, eliminerte muligheten for ettergivelse til prestasjonsstatus innen 15. oktober. Når datoen 4. april har passert, opphører enhver mulighet for å tjene penger på byggebonusene, og kan derfor utelukkende brukes som et fradrag.

April markerer også starten på forpliktelsene i forhold til hjemmearbeidsforhold: innen onsdag 10. den første delen av bidrag til fordel for hushjelper og pleiere for første kvartal 2024.

I køen står de vanlige periodiske forpliktelsene for MVA-nummer og skattetrekksagenter, i påvente av oppstart i slutten av måneden i forhåndsutarbeidet selvangivelse.

Frist er 4. april for overføring av kreditt

Fristen for kommunikasjon av studiepoengoppdrag innvier kalenderen til

Frist for å sende data til Skatteetaten er satt til kl Torsdag 4. april. Innen denne datoen vil det derfor være obligatorisk å meddele valget om å overføre kreditten som er påløpt i forhold til byggearbeidene utført i 2023 og de individuelle terminene av fradragene knyttet til utgifter påløpt i 2020, 2021 og 2022.

For de som går glipp av fristen 4. april vil det ikke være andre sjanser. De lovvedtak n. 39/2024 begrenser ytterligere omfanget av kredittoverføring, og eliminerer muligheten for å overføre den elektroniske kommunikasjonen til Skatteetaten innen fristen for å sende selvangivelsen, gjennom institusjonen ettergivelse til prestasjonsstatus.

Fristen forblir derfor satt for alle til 4. april, hvoretter eneste mulighet for å få utbytte av anleggsbonusene er å bruke årskontingenten som fradrag med selvangivelsen.

Vær oppmerksom på at samme dato også gjelder for sameieadministratorer oppfordret til å overføre renoveringskostnadene som påløp i fjor av individuelle sameiere, med det formål å utarbeide den forhåndsutarbeidede erklæringen.

Den første delen av INPS-bidragene for 2024 for hushjelper og pleiere vil være 10. april

april innvier også kalenderen for trygdeforpliktelser som innebærer bl.a innenlandske arbeidsgivere.

Innen onsdag 10. vil det være nødvendig å betale første avdrag på bidrag til hushjelp og omsorgspersoner i forhold til 1. kvartal 2024, tatt i betraktning satsene i INPS-rundskriv nr. 23. 29. januar.

Betalingsmåtene endres ikke. I tillegg til kanalene som er tilgjengelige på INPS-portalen, er det mulig å betale avdraget av bidragene til banker, postkontorer eller andre institusjoner som deltar i PagoPA-kretsen eller ved å bruke CBILL-tjenesten.

MVA, IRPEF og INPS bidrag utløper 16. april

De kommer tilbake i midten av måneden periodiske forpliktelser for MVA-nummer og forskuddstrekk, pålagt å betale IRPEF forskuddstrekk, trygdeavgift og merverdiavgift for forrige måned innen 16. april.

Nærmere bestemt kaller fristen 16. april til kassereren de skattetrekksagentene som anvender holdt tilbake ved kilden på inntekt fra sysselsatt og assimilert arbeid og inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet. Ved siden av forpliktelsen til å betale IRPEF forskuddstrekk for mars måned 2024 er: INPS bidrag knyttet til samme periode.

Frist er 16. april også forPeriodisk mva betales av skattytere som betaler skatten månedlig, derfor i forhold til beløpene som gjelder mars måned.

Intrastat-lister for månedlige og kvartalsvise rapporter sendes innen 26. april

Dobbel frist på prisfronten Intrastat-lister planlagt Fredag ​​26. april. Den kanoniske fristen 25. april, som faller på en helligdag, blir automatisk utsatt.

Dette er datoen som er fastsatt for operatører innenfor fellesskap med forpliktelse til å sende månedlige, så vel som for kvartalsrapporter, med det formål å sende sammendragslister knyttet til salg av varer og/eller levering av tjenester til EU-enheter.

Overføringen skjer elektronisk, via Tolletatens nettsider eller via Skatteetatens portal.

Frist for mva-melding er 30. april 2024

Sett inn datoen 30. april med rødt på kalenderen, fristen for å sende skjemaet MVA-melding 2024.

Deklarasjonssesongen åpnet i begynnelsen av februar og det er nå bare noen få dager igjen til å fullføre innsendingen av det elektroniske skjemaet til Skatteetaten.

Sendemetodene endres ikke: MVA eller Basic VAT-skjemaet, publisert av Revenue Agency sist 15. januar, kan sendes

direkte fra opplysningspliktig eller gjennom autoriserte mellommenn.

Den forhåndsutarbeidede selvangivelsen starter i slutten av måneden

Alle øyne på daten 30. april også på forsiden av sesongstarten av selvangivelse.

Dette er datoen da Skatteetaten vil gjøre forhåndsutfylt skjema 730, som fra og med i år er preget av en rekke innovasjoner introdusert som en del av skattereformen.

Da går vi forenklet kompilering: Skattyter vil kunne få direkte tilgang til dataene som er tilgjengelige for Skattekontoret, endre og bekrefte dem, selv før utarbeidelsen avforhåndsutfylt skjema 730.

I hovedsak kan dataverifiseringsfasen av deklaranten finne sted på forhånd og uten å måtte navigere mellom malerier og utsnitt av 730-modellen.

Forenklingen av sammenstillingsreglene er også ledsaget av utvidelsen av sendemodus uten erstatning for alle, selv i nærvær av en arbeidsgiver eller pensjonsinstitusjon som er oppfordret til å utføre skattejusteringsoperasjoner.

IRPEF-refusjon kan derfor overlates til Skatteetaten, på samme måte som det vil være mulig å velge utbetaling med F24-skjema – og ikke ved belastning av lønn eller pensjon – av gjeldsskatten som fremkommer av selvangivelsen.

Ikke bare den forhåndsfylte 730: fra deklarasjonssesongen nå over oss, den forhåndsutfylt PF Inntektsskjema utarbeidet på forsøksbasis for fysiske personer med mva-nummer.

Fra dataene til enkeltsertifiseringene som ble overført innen 18. mars, til de som gjelder utgifter kommunisert av tredjeparter, tar den forhåndskompilerte operasjonen et nytt skritt med sikte på å forenkle oppfyllelsen av erklæringen også for merverdiavgiftsinnehavere.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...