Skatter | Fremover trer skattekortet i kraft i begynnelsen av januar

Neste fra det året skattekortet trer i kraft allerede i begynnelsen av januar. Frem til nå har inntekt blitt skattlagt i januar med forrige års skattekort.

Neste års skattekort mottas i november–desember året før, og januars inntekt beskattes allerede med det.

Skattekortets inntektsgrense beregnes ut fra inntekten for hele året.

Endringen krever en lovendring, som regjeringen ga til Stortinget torsdag.

Loven og praksisen ønsket endret fordi dagens praksis har medført mange skattekortendringer.

Finansdepartementet begrunner også endringen med klarhet. Ifølge noen har dagens praksis vært forvirrende og har gjort det vanskelig å forstå hele skattekortprosedyren.

Enkelte inntektstakere har hatt vanskeligheter med å forstå hvordan inntektene som mottas og skatter som betales i januar påvirker beskatningen for hele året.

Skattekort for år 2025 vil være synlig i skatteregnskapsførerens nettjeneste Omavero mellom november og desember 2024. Skattekortene som sendes i posten kommer rundt midten av desember.

Rettelse 16.5. 15.42: I motsetning til det som ble sagt tidligere i artikkelen, har det ikke vært mulig å velge månedlig inntektsgrense for skattekortet før nå. Inntektsgrensen per lønnsperiode ble fjernet i skattekortreformen 2019.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...