Sysselsetting | TEM: Finlands sysselsettingsgrad vil falle klart i år

Finland sysselsettingsraten for befolkningen i arbeidsfør alder vil i år gå ned med 0,6 prosentpoeng til 73,0 prosent, anslår Arbeids- og økonomidepartementet (TEM) i sin arbeidsmarkedsprognose.

Ifølge TEM vil den slake nedgangen i sysselsettingsgraden fortsette neste år, men i 2026 vil sysselsettingsgraden snu til vekst, og ender på 73,3 prosent.

Ifølge TEM kan Finlands svake økonomiske utvikling sees på som en nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft. Ifølge departementet er det bare halvparten av antall ledige stillinger etter koronakrisen.

Selv om sysselsettingsgraden er spådd å gå ned i år, er det ikke spådd at antall sysselsatte vil gå ned. Årsaken til dette er den livlige innvandringen.

Takket være økonomisk utvikling og innvandring vil antallet sysselsatte øke med 16 000 i 2025, og med ytterligere 29 000 i 2026.

Finland i følge TEMs anslag vil arbeidsledigheten stige med 0,5 prosentpoeng til 7,7 prosent i år. Neste år anslås arbeidsledigheten å synke til 7,5 prosent og i 2026 til 7,1 prosent.

I 2024 er antallet arbeidsledige arbeidssøkere spådd å være 277 000 i gjennomsnitt, som er 17 000 flere enn i 2023. I 2025 er antallet arbeidsledige arbeidssøkere spådd å gå ned til 269 000 personer, og i 2026 til 0000 personer.

Økonomi ifølge TEM har resesjonen vært mest synlig i bygg og anlegg, der sysselsettingen har gått ned siden begynnelsen av 2023 og nå er på det laveste nivået på 25 år. I arbeidsmarkedsprognosen vil sysselsettingen i byggesektoren falle med nesten 15.000 arbeidere i år sammenlignet med fjoråret.

Mot slutten av 2025 begynner sysselsettingssituasjonen i byggesektoren å bli bedre, og den positive trenden vil fortsette i 2026.

I bransjen er det brukt mye permitteringer for å tilpasse seg den lave konjunkturen og arbeidsplasser er dermed bevart. I arbeidsmarkedsprognosen er industrisysselsettingen bare noen få tusen lavere i år enn i 2023. De neste årene kan vi allerede se en liten økning i industrisysselsettingen.

TEMs arbeidsmarkedsprognose er basert på finansdepartementets økonomiske prognose, ifølge hvilken veksten i Finlands bruttonasjonalprodukt vil stoppe i år, vokse igjen med 1,6 prosent neste år og 1,5 prosent i 2026.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...