Uforseglede rettsprotokoller gir ny innsikt i etterforskningen av Trump-klassifiserte dokumenter

Washington — En mengde nylig ulukkede dokumenter knyttet til den føderale etterforskningen av tidligere president Donald Trumps håndtering av hemmeligstemplet informasjon kaster lys over den hemmelige storjuryetterforskningen som gikk forut for anklagene mot ham og de forseglede prosedyrene som har funnet sted siden han ble tiltalt.

Dokumentene bekreftet tirsdag at føderale agenter mistenkte at den tidligere presidenten kan ha forsøkt å hindre etterforskningen på måter som ikke tidligere er anerkjent av påtalemyndigheten, og at dokumenter med hemmeligstemplede markeringer ble gjenfunnet fra Trumps soverom i Florida i månedene etter at FBI ransaket hans Mar-a- Lago resort. De avslørte også en en gang konfidensiell juridisk kamp mellom forsvarsadvokater som påsto etterforskningsmessig uredelighet, og et justisdepartementet som står ved sin etterforskning.

Spesialadvokat Jack Smith anklaget den tidligere presidenten for 40 føderale punkter knyttet til hans påståtte ulovlige oppbevaring av nasjonal forsvarsinformasjon – dokumenter med klassifiserte markeringer som omhandler emner som spenner fra kjernefysiske evner til militærpolitikk – og hindring av den føderale etterforskningen av hans håndtering av sensitive offentlige poster. Trump og hans medtiltalte, assistent Walt Nauta og tidligere ansatt Carlos de Oliveira, erklærte seg ikke skyldige, og den tidligere presidenten har kritisert etterforskningen.

Den føderale tiltalen mot Trump i 2023 hevdet at han forsøkte å hindre etterforskere ved å komme med falske representasjoner til sine advokater. Påtalemyndigheten sa også at Nauta og de Oliveira angivelig var engasjert i et mislykket opplegg for å presse en Mar-a-Lago IT-arbeider til å slette opptak fra sikkerhetskameraer.

Men i en rettsuttalelse fra 2023 som ble avslørt tirsdag, skrev tidligere sjefsdommer Beryl Howell ved den føderale distriktsretten i Washington, DC at det var «sannsynlig» at Trump hadde gått lenger enn å angivelig villedet sine advokater, muligens «instruert sine agenter om å unngå overvåkingskameraer som han da forsto at de ble utstedt av regjeringen.»

Howell beskrev en rekke tilfeller der den tidligere presidenten, hans advokater og hans medhjelpere reagerte på føderale forespørsler om informasjon om dokumenter med klassifiserte markeringer fra Trumps tid i Det hvite hus som ligger på feriestedet hans i Florida etter at presidentskapet hans var over.

I juni 2022 stevnet en storjury i Washington DC opptakene fra sikkerhetskameraet ved Mar-a-Lago, informasjon som senere ble videresendt til Trump over telefon av hans daværende advokat, Evan Corcoran.

«Regjeringen hevder at denne samtalen fremmet et annet stadium av den tidligere presidentens pågående plan for å hindre regjeringens forsøk på å hente alle klassifiserte dokumenter som er i samsvar med stevningen,» skrev dommeren.

Kort tid etter Trumps samtale med Corcoran om stevningen, ifølge dommeren, omorganiserte et ikke navngitt vitne, hvis oppførsel samsvarer med Nautas, «reiseplanen sin, og valgte å fly til Florida 25. juni 2022, i stedet for Illinois med den tidligere presidenten. som tidligere planlagt.»

I følge dommerens gjengivelse av hendelser, mistenkte regjeringsadvokater at Nautas endring i reise var en del av Trumps «forsøk på å sikre at enhver påfølgende flytting av boksene tilbake til lagerrommet kunne skje utenfor kamera».

«Regjeringen har gitt tilstrekkelig bevis for å vise at telefonsamtalen 24. juni 2022 kan ha fremmet den tidligere presidentens forsøk på å hindre regjeringens etterforskning,» skrev Howell.

Dommerens utbredte mening i 2023 var et stort vendepunkt i spesialadvokatens etterforskning av Trumps oppførsel, da hun tok det relativt uvanlige skrittet å gjennombore advokat-klient-privilegiet ved å tvinge Corcoran til å vitne for en storjury om hans samhandling med Trump. Den ble offentliggjort for første gang tirsdag bekreftet mye av det som tidligere ble rapportert.

Selv om bevisstandarden i den store juryforhandlingen var mye lavere for påtalemyndighetene enn for en juryrettssak, skrev Howell at fordi Trump kan ha brukt advokaten sin til å fremme en påstått forbrytelse, kunne ikke privilegiet mellom ham og Corcoran gjelde.

På den tiden rapporterte CBS News at Howell også avgjorde at påtalemyndigheten kunne bruke talememoer og notater fra Corcorans tid som den tidligere presidentens advokat, til tross for utfordringer under samme advokat-klient-privilegium.

I februar ba Trumps juridiske team den føderale dommeren som overvåket straffesaken, Aileen Cannon, om å avvise anklagene og undertrykke bevis delvis basert på det de hevdet var en feilaktig avgjørelse av Howell. Det forslaget om oppsigelse ble også opphevet tirsdag, etter at Cannon beordret mye av posten frigjort med redaksjoner.

Cannon har ennå ikke tatt stilling til om de skal gi noen av Trumps forsøk på å avvise tiltalen. En rettssak skulle starte denne måneden, men Cannon utsatte starten på ubestemt tid, med henvisning til spørsmål rundt begjæringer før rettssaken og bruken av klassifisert bevis i saksbehandlingen.

Howells 2023-uttalelse beskrev også søkene fra Trumps advokater som ble utført etter august 2022, da FBI gjennomførte sitt rettsautoriserte søk i Mar-a-Lago, etter ytterligere dokumenter som potensielt dekkes av en stor jurystevning for poster som har klassifiseringsmerker utstedt i mai 2022.

I 2022 rapporterte CBS News at Trumps advokater overleverte andre dokumenter til etterforskerne etter å ha ansatt et eksternt firma for å foreta søk i alle Trumps eiendommer for eventuelle graderte dokumenter

To poster ble oppdaget i november samme år i en boks i en lagringsenhet i West Palm Beach, Florida, som ble leid av General Services Administration, ifølge arkivet.

En boks med ytterligere fire poster med klassifiseringsmerker ble oppdaget i et skap ved Mar-a-Lago i midten av desember 2022, skrev Howell, og refererte til rapporter inkludert med en sertifisering av samsvar innlevert av Trumps kontor etter presidentskapet. Disse dokumentene var en del av et svar på stevningen av storjuryen i mai 2022 og «inneholdt markeringer på hemmelig nivå,» ifølge rettsdokumentet.

Trumps kontor overga hele esken som inneholdt de fire dokumentene til FBI 5. januar 2023, samt ytterligere to dokumenter som skulle ha blitt overlevert etter stevningen i mai 2022: «one tom folder and another mostly tom folder merket «Classified Evening Summary,» som ble funnet på Trumps soverom i Mar-a-Lago, ifølge Howells mening.

«Bemerkelsesverdig er det ingen unnskyldning for hvordan den tidligere presidenten kunne gå glipp av de hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet på hans eget soverom i Mar-a-Lago,» skrev dommeren.

En av disse advokatene, tidligere Trump-forsvarsmedlem Timothy Parlatore, satt senere i et storjuryintervju for å bekrefte søket

Den store juryavsetningen var også gjenstand for påstander fra den tidligere presidenten for påtalemyndighetens uredelighet. En del av intervjuet ble også åpnet tirsdag, der en aktor på Smiths team avhørte Parlatore om hans advokat-klient-privilegium med sin klient, Trump.

«Hvis den tidligere presidenten er så samarbeidsvillig, hvorfor har han ikke tillatt deg å dele samtalene hans med storjuryen i dag,» spurte aktor, ifølge utskriftssiden som ble offentliggjort tirsdag.

«Gjør vi virkelig dette,» svarte Parlatore.

Denne transkripsjonen ble åpnet som en del av en utstilling til en innlevering fra Trumps juridiske team som anklaget Smiths team for å ha deltatt i påtalemyndighetens uredelighet. Den tidligere presidenten sendte inn forslaget i februar under segl, og Cannon la dem ut på den offentlige sakslisten tirsdag.

I februar innlevering, Trumps team påsto at justisdepartementet på feilaktig måte jobbet med nasjonalarkivet og Biden White House for å bringe anklagene, og senere «misbrukte den store juryprosessen». Påstandene, fremsatt utenfor offentlig syn, utgjorde det Trumps advokater hevdet var grunnlag for oppsigelse.

Smiths team forsvarte imidlertid oppførselen deres og avviste Trumps påstander, skriver i mars«Denne saken har blitt etterforsket og rettsforfulgt i full overensstemmelse med alle gjeldende konstitusjonelle bestemmelser, lover, regler, forskrifter og retningslinjer.»

«Det har ikke vært noen påtaleforseelse.»

Dokumentene ble åpnet akkurat da Nauta skal vises i Cannons rettssal onsdag. Han har påstått at justisdepartementet var engasjert i selektiv rettsforfølgelse ved å ta ut siktelsen mot ham fordi han valgte å ikke samarbeide i etterforskningen. Smiths team har motsatt seg den påstanden, og Cannon er satt til å høre argumenter fra begge sider.


Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...