Vindkraft | Selskapet til en svensk kraftfamilie kjøper en av Finlands største vindkraftbyggere

Finland OX2, en av de største vindkraftbyggerne, beveger seg inn i kraftkretsen til Wallenbergs, den mektige familien i svensk næringsliv.

Suvus aksjeinvesteringsselskap EQTs Infrastructure VI-fond la denne uken et offentlig oppkjøpstilbud på OX2, som støttes av vindkraftselskapets styre og største eier.

EQT tilbyr OX2-aksjer for 60 kroner per aksje. Beregnet etter tilbudet vil kjøpesummen for hele selskapet være 16,4 milliarder kroner, eller om lag 1,4 milliarder euro.

Prisen er om lag 40 prosent høyere enn verdien på OX2 ved slutten av forrige uke.

Litt Men sammenlignet med tidligere er premien som tilbys ikke like flatterende.

For et år siden kostet OX2s aksje 73 kroner, og på høyeste kurs i august 2022 var vindkraftselskapets pris over hundre kroner per aksje. OX2 ble notert på Stockholmsbørsen i 2021.

OX2s grunnlegger og største eier, Peas Industries, er forpliktet til å akseptere tilbudet uavhengig av om det gis et konkurrerende tilbud på OX2. Peas Industries eier 45,6 prosent av selskapet. De andre største eierne er svenske bankinvesteringsfond og institusjonelle investorer.

svensk Wallenberg-selskapene til den økonomiske kraftsenterfamilien grunnla aksjeinvestor EQT i 1994. Private equity-selskaper samler inn kapital fra investorer til fond som gjør aksjeinvesteringer i målselskaper.

Typisk er kapitalinvestorens representanter aktivt involvert i forretningsutvikling og forvaltning av selskapene de eier gjennom styret.

EQT ble notert på Stockholmsbørsen i 2019. Wallenbergs» investeringsselskap Investor eier fortsatt 14 prosent av selskapets aksjer. Selskapets grunnleggere inkluderer Wallenbergs kreditorer Conni Jonsson, Thomas Von Koch, Harry Klagsbrun og Per Franzén eier 11 prosent.

Jonsson er styreleder i EQT, Marcus Wallenberg nestleder.

OX2 er Finlands største vindkraftutviklere. Selskapet har vært i drift i Finland siden 2012 og har bygget totalt 600 megawatt vindparker på land. Det samme beløpet mer er under bygging ved vindparkene Lestijärvi og Niinimäki.

Finland har i dag totalt ca. 7200 megawatt vindkraft installert.

OX2 har så langt solgt prosjektene de har bygget på, så det står ikke på listen over vindparkeiere.

I mars selskapet hadde 5 346 megawatt vindkraft på land, 3 060 megawatt vindkraft til havs og 1 015 megawatt solkraftverk under utvikling i Finland.

I tillegg til Finland og Sverige har OX2 bygget eller bygger vind- og solkraft i mange sentraleuropeiske land. Totalt har selskapet gjennomført og under utviklingsprosjekter på 47.000 megawatt.

I fjor var OX2s omsetning på 7,8 milliarder kroner, eller om lag 670 millioner euro. Driftsresultatet ble 1,0 milliarder kroner (85 millioner euro). Selskapets villeste vekstrate de siste årene har imidlertid avtatt og resultatet svekket seg også litt sammenlignet med året før.

Byggingen av vindkraft har bremset opp andre steder enn i Finland på grunn av blant annet renteoppgangen.

Rettelse 15.5. 11:33: OX2s vindkraftprosjekter under bygging er i Lestijärvi og Niinimäki, ikke i Alkula, som det ble sagt tidligere i historien.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...